Archiv odkaz Blog odkaz chat odkaz

Nacházíme se v období hlubokého středověku, v období 13 .století n.l. Vešel jsi právě do državy zvané Ingwirth Hold rozkládající se na západním pobřeží ostrova Irsko. Království se nachází v nelehkém období po převratu. Starý král byl odstraněn a nastávají nové pořádky. Na trůnu stanula jeho mladá vdova Jasmine O'Ravenheart, po boku s temným rytířem Marcusem. Královna vládne pevnou ale láskyplnou rukou se snahou o stabilitu a udržení pořádku. Proslýchá se, že ale uzavřela temnou smlouvu s Temným rytířem a dokonce, že to byla ona kdo starého krále nechal zabít...(čtěte dále)

***NOVÉ ZPRÁVY PRO LID***

William Shakespeare

Nick: William

http://ingwirth-hold.blogspot.com/2017/05/william-shakespeare.html


  

1. Jméno a příjmení

William Shakespeare

2. Rasa

Upír

3. Věk

 112 let

4. Pohlaví

muž

5. Kasta a povolání

Měšťan, hraničář

6. Vzhled, povaha a záliby


   William by se dal popsat jednoduše třemi slovy. Klidný a Respektovaný Filozof. William je naprosto klidný typ upíra, kterého by jste nepoznali od člověka. Je velmi zvláštní hlavně v tom, že je vcelku přemýšlivý i občas mlčenlivý. Nenechá se kde čím rozrušit a respekt budí hlavně v nepřátelích, kteří se k němu blíží. Když ovšem nebojuje, tak velmi rád posedává, kouří z dýmky a přemýšlí nad životem jako takovým ''Jaké by to bylo, kdyby jsme mohli s ostatními konverzovat na dálku? Kdyby jsme uměli létat ve vzduchu...''. Je to člověk s nedozírným respektem, hlavně proto jak je oddaný království Ingwirth a pro své schopnosti, které již od malička cvičil spolu s otcem. Cvičili společně lukostřelbu, jízdu na koni, ale především šerm a taktiku.

7. Životopis 


     William byl mladým lovcem a dobrodruhem po svém otci Alanu. Od malička ho vychovával k boji, lukostřelbě, ale i vzdělání. William plynule ovládá další jazyky, takže mu nedělá problém se bavit s lidmi z dalekého kraje. Naučil se psát, počítat i číst, což je velmi ceněné. Ovšem sám William později od věku osmi let, toho zažil velmi mnoho krutého. Jeho rodiče byli zavražděni králem za velezradu a William později sám cestoval a živil se jako potulný lovec. V pozdějším věku konečně poznal osudovou lásku se kterou měl nádherné dvě děti. Dceru a syna. Živil se v té době jako farmář, ale byl spokojený vzhledem k tomu jak žil předtím. Teplo a příděl jídla jak potřeboval, ale především měl milující ženu. Když ovšem nastali dlouhé období sucha, nebylo jak uživit pole a tak nedokázal zaplatit králi daně, které měl. Vojáci přišli na jeho farmu a podpálili jeho dům dokola. William byl uvězněn uprostřed plamenů spolu se svou rodinou, ovšem cesta ven byla na dosah a tak vzal vědro s močí a vlil jí do dveří, které vyrazil a vylezli všichni ven. Když vylezli ven, uviděli 20 jednotek vojska, které dostalo rozkaz nás zabít za neplacení daní. Popadli jeho děti a před zraky rodičů je popravily, matka se na to nezvládla dívat a v tu chvíli William zjistil, že je jeho žena upírka. Osvobodila se a protože věděla, že sama tolik vojáků neporazí, kousla svého muže a do ucha mu zašeptala ''Je mi to líto, ale nechtěla jsem být upírkou, ale bylo moc pozdě když mě ten muž přeměnil. Prosím, užívej si toho života co ti dám'', poté ho vhodila do ohořelých zbytků domu kde poslouchal jak bojuje za jeho život. Když umíral, uslyšel jen křik vojska a později i křik jeho ženy. Po pár dnech se probudil s darem noci a spatřil svou bezmocnou ženu jak leží tváří v zemi a v srdci má zabodnutý ohořelý kus dřeva. Spustili se mu oči, když spadl na kolen a popadl svou ženu do náruče. Přitáhl těla svých dětí k sobě a začal proklínat krále i celé lidstvo za to co provedli jeho rodině! Jeho smutek trval dlouhou dobu, když se ale vzpamatoval, blížilo se k ránu a on se schoval do nedaleké jeskyně kde přečkal do další noci. Poté udělal hranici kde svou rodinu položil a důstojně pohřbil jako samotné krále. Od té doby se žije jako hraničář na Ingwirthu kde neustále cvičí šerm nebo píše do svého deníku. Doteď nerad mluví o své rodině a k lidem chová velkou zášť. Získat jeho důvěru je opravdu neocenitelné ještě více pokud jste člověk, protože on nevěří už v životě nikomu.

8. Schopnosti

   William má schopnosti jako upír, které si živý jakožto hraničář na lapkách. Jeho síla mu dovoluje lézt na stromy, odkud vždy číhá na svou kořist s lukem a připraveným mečem. Díky své velké rychlosti jeho umění v šermu je fascinující! A jakmile má plný toulec a v ruce luk, tak velmi rychle dokáže prostřelit vaši hlavu.

9. Ostatní

Faceclaim: Viggo Mortensen


10. E-mail: Filip.Musalek@email.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat