Archiv odkaz Blog odkaz chat odkaz

Nacházíme se v období hlubokého středověku, v období 13 .století n.l. Vešel jsi právě do državy zvané Ingwirth Hold rozkládající se na západním pobřeží ostrova Irsko. Království se nachází v nelehkém období po převratu. Starý král byl odstraněn a nastávají nové pořádky. Na trůnu stanula jeho mladá vdova Jasmine O'Ravenheart, po boku s temným rytířem Marcusem. Královna vládne pevnou ale láskyplnou rukou se snahou o stabilitu a udržení pořádku. Proslýchá se, že ale uzavřela temnou smlouvu s Temným rytířem a dokonce, že to byla ona kdo starého krále nechal zabít...(čtěte dále)

***NOVÉ ZPRÁVY PRO LID***

Harvey Arran Ziras

Nick: Arran

https://ingwirth-hold.blogspot.com/2017/10/harvey-arran-ziras.html1. Jméno a příjmení

Harvey Arran Ziras

2. Rasa

čaroděj

3. Věk

25 let

4. Pohlaví

muž

5. Kasta a povolání

měšťan, vědec

6. Povaha, vzhled a záliby

    Prvním rysem Harveyho osobnosti je fakt, že nikdy nevyjde z domu neupravený a ošuntělý. Na svém vzhledu si značně zakládá. Velice dobře si totiž uvědomuje, jak důležitý je ve společnosti první dojem.
Navzdory jeho spíše podprůměrné výšce (160 cm i s botama na nohou, hákovitému nosu a výrazným bokům z něj srší charisma, klid a také nikdy nepolevující hloubavost. V tmavohnědých očích jako by se odrážela vaše vlastní duše, ale ta jeho zůstávala stále netknutá. Pro mnohé může být uhlazeným "cucákem", ale sotva promluví, většina lidí od svého názoru rychle upouští. Jeho hlas je sametový, mluví pomalu a během hovoru přerušuje oční kontakt jen velmi ojediněle. Není žádný extrovert, ba naopak, lidem se spíše vyhýbá a pečlivě si volí, s kým bude a nebude komunikovat více, než jen dvěma větami. Ovšem i v takovém případě zůstává zdvořilým gentlemanem a lidé tak mají za to, že toho zkrátka moc nenamluví. Nikdy nemluví o své minulosti, nikdy přímo neuráží ani nenapadá lidi kolem sebe, ale když už se rozhodne někoho nějakým způsobem "potopit" (pro což musí mít opravdu dobrý důvod), snaží se dotyčného vmanipulovat do své nastražené pavučiny a pak si vezme, co chce. K veřejnému násilí se ze zásady nesnižuje. Nepřipouští jakékoliv skuliny ve svých názorech, ač hádat se za ně nebude. Víc než čemu jinému věří diskutabilitě a tomu, že vše je relativní. Pravda je pro každého jiná. Věci se dle jeho názoru nedělí na morálně správné a nesprávné, ale dobré a špatné. Pro něj.

   Je fascinován přírodními zákonitostmi, studuje je a zná veškeré jejich podmínky. Rád přirovnává lidi ke zvířatům, nebo zvířata k lidem a velmi elegantně svá učení zaobaluje. Občas mluví v hádankách nebo poetismech, někdy až příliš spisovně. Sprostá slova z jeho úst nikdy neuslyšíte. Ve své hlavě může dštít síru, ale na pohled bude stále klidný jako beránek. Působí tedy dojmem, že jej nic nevyvede z míry a to některé jedince vede k tomu, aby se do něj naváželi.
    Avšak on se na to jen pousměje. Pousměje se a počká si na vhodnou příležitost. Na křivdy, které mu byly způsobeny, nikdy nezapomíná. Stejně tak ale nezapomíná na dobré skutky, které oplácí i s úroky, jestliže ví, že mu dotyčný ještě bude k užitku.
   Ve volném čase se věnuje studiu zvířecí a lidské psychiky, magickým rituálům (ne vždy vizuálně příjemným) různého typu a sepisováním vlastních krátkých básní nebo povídek na daná témata.
  

7. Životopis

    Narodil se ve městečku, ve zcela jiném království, než je Ingwirth. Království bylo na svou dobu dosti pokrokové, avšak náboženství nebo magie tam nebyly pojmy, jež by obyvatelé přijímali s otevřenou náručí. Ba naopak, pronásledování lidí, obdařených magickými schopnostmi, bylo na denním pořádku.
   Harveyho rodina byla docela bohatá, měli sídlo, pozemky a také byli vlastníky několika archivů. Otec byl šlechtic, bokem si ovšem přivydělával obchody s lidmi a lovem čarodějnic. Byl také vítaným hostem na jejich popravách a veřejných výsleších. V jeho dvanácti letech zmizela jeho milovaná matka. Všichni tvrdili, že prchla před zodpovědností. Ovšem, asi po týdnu, byla nalezena její rozežraná mrtvola, pohozená mezi prasaty na nedalekém statku.
   Dle veřejného mínění to byla nehoda, tragédie, jakých bylo nespočet, ale chlapec dobře věděl, že tomu tak nebylo...že se jí někdo zbavil. Někdo. Jeho názor, jakožto názor dítěte, nebyl nikdy vyslyšen, proto tiše snášel život se svým otcem. Studoval, rozvíjel se, účastnil se několika nepříliš hezkých poprav čarodějnic. Tak by tomu bylo i nadále, kdyby se nestal onen incident.
    V den jeho dvacátých narozenin narazil na čarodějku, uvězněnou v okovech. Byla vydána napospas smrti. Zesláblá žena na pokraji sil se ho snažila přivolat k sobě, čemuž se bránil, ale nakonec se rozhlédl a přece jen se k ní pomalu vydal. Slova o tom, že jej žena sledovala již několik let, podnítila jeho zvědavost.
   Jaké bylo jeho zděšení, když začala chrlit krev na dlažbu. Krev, obrovské množství černého hlenu a v něm obalený...kámen? "Rozpeč ho...udělej to, chlapče, a uzříš pravdu," řekla stará čarodějka a zemřela. Tím okamžikem se Harveyho život obrátil vzhůru nohama. Popadl kámen, doma jej ve strachu hodil do krbu a...nestalo se nic. Jen cítil podivný zápach a udělalo se mu zle. Měl za to, že jej žena proklela. Že zemře na nějakou šerednou, neznámou nemoc. Ale nic z toho se nestalo. Dalšího rána bylo vše při starém. Až na fakt, že se cítil zvláštně. Lehce? Ne tak zakřikle? Během onoho dne přicházel na další a další věci. Například, že když mnul v dlaních hlínu dostatečně dlouho, začaly v ní rašit kořeny vřesu. Kdyby je byl neodhodil, byla by během chvíle vyrostla celá rostlina. Pak pouhou myšlenkou poštval psa proti svému otci, který se snažil v alkoholovém opojení zvíře ubít holí. Malé incidenty postupně přerůstaly ve větší a větší, až se Harvey rozhodl, že to nemůže dál ignorovat. Vlastními silami vyhledal mága, který mu sdělil pravdu. Pravdu, kterou sám chlapec tušil už od chvíle, kdy hodil neznámý nerost do ohně. Byl čarodějem. Kámen, jež mu byl darován, jeho schopnosti probudil. Sice poněkud násilně, ale probudil. Prý k tomu měl důvod...důvod, který byl mladíkovi skrytý.
    Rozhodl se přijmout svůj osud. Ukradl ze stáje svého otce toho nejlepšího koně, nohatého černého hřebce, a vydal se na cestu hledat sám sebe. Postupně projel spoustou míst, no nikde nezůstal déle než rok. Ovšem, dozvídal se víc a víc. O sobě, o životě, o čarodějnictví...když nasbíral dostatek nových informací, jel zase dál. Tak pokračoval celá léta, až dojel do království Ingwirth a rozhodl se zde zapustit kořeny. Studovat, rozvíjet se dál a žít.
 

8. Schopnosti

   Mimo "obyčejné" dovednosti jako je čtení, psaní a jezdectví má rozsáhlé znalosti v oblastech lidské i zvířecí psychiky, dovede vařit lektvary, vymýšlet nové kombinace, tvořit amulety a praktikovat různé obětní rituály, aby zkontaktoval duše zemřelých a dosáhl, čeho chce. Ovšem, ne vždy se mu to podaří tak jak chce, jeho umění přivolávání je zatím na velice začátečnické úrovni, tudíž se nejednou stalo, že se vše obrátilo proti němu a pěkně dlouho neměl klidného spaní. Nehledě na to, že má kvůli tomu občas dojem, že mu v hlavě pěkně haraší. Má se v této oblasti ještě hodně co učit. Snaží se zdokonalovat prostřednictvím různých svitků nebo se učí od zasvěcenějších. Ani pokud jde o temnou magii, nepřivírá oči. Pokud ví, že mu bude k užitku, neváhá se ji přiučit.
Je úžasný v přetvařování a budí dojem člověka, kterému by prošla i vražda.
Fyzické potyčky nejsou jeho silnou stránkou, proto se jim snaží vyhýbat, jak nejvíc to jde. Je slabý jako moucha.

9. Ostatní

Faceclaim: Franz Kafka
Arranův kůň
10. E-mail: robin.repper@seznam.cz


Žádné komentáře:

Okomentovat