Archiv odkaz Blog odkaz chat odkaz

Nacházíme se v období hlubokého středověku, v období 13 .století n.l. Vešel jsi právě do državy zvané Ingwirth Hold rozkládající se na západním pobřeží ostrova Irsko. Království se nachází v nelehkém období po převratu. Starý král byl odstraněn a nastávají nové pořádky. Na trůnu stanula jeho mladá vdova Jasmine O'Ravenheart, po boku s temným rytířem Marcusem. Královna vládne pevnou ale láskyplnou rukou se snahou o stabilitu a udržení pořádku. Proslýchá se, že ale uzavřela temnou smlouvu s Temným rytířem a dokonce, že to byla ona kdo starého krále nechal zabít...(čtěte dále)

***NOVÉ ZPRÁVY PRO LID***

ShiroAshina

Nick: Korial

1. Jméno a příjmení

Shiro Ashina

2. Rasa


Člověk

3. Věk


25 let

 4. Pohlaví

muž

5. Kasta a povolání

Měťan - tlumočník, cestovatel

6. Povaha, vzhled a záliby

Vzhled:

    Svými 165 cm možná upoutával pozornost v rodném Japonsku, kde ho považovali za nadprůměrně vysokého, avšak zkušenosti z Evropy, když opustil asijské země, mu ukázaly, že tehdy doma nemohli býti dále od pravdy. V každém davu by zvládnul, díky své výšce, jednoduše zapadnout, avšak exotické vyznění vzhledu mu tento luxus nedopřeje a tak často schytává zvídavé pohledy procházejících, které trápí rozpaky z neznámé cizí kultury. Nejvíce zaražení bývají lidé z nažloutlé barvy pokožky, jež na ně, povětšinou, působí nezdravým dojmem, takže někdy odmítají bližší kontakt z obavy o své tělo. Dále upoutají oči končící v mírné špičce, relativně výrazný rys, který však dokázal některým ženám nezdravě učarovat. Nespatříte ho ustrojeného jinak, nežli v tradičním kimonu, což často přitáhne nežádoucí pozornost, jelikož mnoho jedinců je překvapeno, či zaraženo, tímto druhem oděvu, jež předtím nedostali možnost jinde zpozorovat. Netuší, zdali záměrně, ale občas se mu poštěstilo být zaměňován s dívkou, právě kvůli této skutečnosti a snad i s přispěním dlouhých, pěstěných, černých vlasů. Ty představují nejen chloubu, ale i připomínku vzdáleného domova, na nějž Shiro rád vzpomíná. Hlas jemný, okouzlující, hladící po duši a vzbuzující pocit důvěry. Zlehka připomíná mámení, jemně podmanivý, nevtíravý, z něhož čiší vlídnost.

Povaha:

   Už od pohledu relativně zakřiknutý mladý muž, jenž si bude okolí se zájmem prohlížet, avšak najevo svou zvědavost, z taktu, neprojeví. Vychovaný v přísných podmínkách otce dbajícího na zvládnutí pravidel disciplíny u všech čtyř synů, po nichž vyžadoval naprosté ovládání emocí ve společnosti, neboť přehnané projevy osobnosti, nejsou ve vyšších kruzích, společenského žebříčku, tolerovány. Příznačně tedy, ačkoliv Shiro následuje své srdce prahnoucí po dobrodružství, nikdy na něm jeho urputnou touhu poznávat svět nezpozorujete. Vždy zachovává spíše odměřený výraz, naslouchající okolí, sledující projevy různosti v bezprostřední blízkosti, vždy fascinovaný tím přehršelem možné rozmanitosti v životě.
   Bezpochyby patří mezi příjemné společníky, které nevyženete od stolu za kupu nevhodných poznámek a nepříčných řečí. Dokáže udržet konverzaci otevřenou všem, přestože se v ním sám projevuje velice střídmě, jeho letitá praxe s vedením diskuzí dělá svoje, taktéž jako schopnost, rozumně uvážit, komu přenechat slovo, čí hlas utišit. V projevu prezentuje sám sebe odměřeně, hodně přihlíží k situaci, avšak díky vysoce rozvinutému sebeovládání, ho nikdy nepřistihnete v rozpacích, či zmítaného vztekem nebo zlobou. I proto ho určití jedinci vnímají jako chladného a neosobního, jelikož absolutně odboural rozhodování založené pouze na momentálních citech, kdežto vždy zvažuje obě strany mince, nejlépe z dostatečně neutrální pozice. Svá stanoviska a názory sděluje jenom, jeli vybídnut.
  Klidný, uhlazený, milý, zdvořilý s divokým srdcem a myslí otevřenou, ale taktéž mírný a vyhýbající se jakémukoliv soupeření. Ochotný naslouchat lidem bez rozdílů, nevyhledávající konflikty, připravený podat pomocnou ruku, je-li třeba. Sdílný, přívětivý, schopný zaslouženě odpouštět, nastavující tu lepší tvář i v případech, kdy ho sužuje trápení. Schopný vyvinou neuvěřitelnou míru sebezapření v kritických případech, pevný bod na rozbouřeném moři. Vždy u něho naleznete pochopení, pokud si ho zasloužíte.
   Čas tráví především uvolňováním mysli a těla nejlépe meditací, avšak život neustále v sedle k tomu příliš příležitostí neposkytoval. Jinak zbožňuje rostliny, ptactvo, zvířata, vlastně vše živé, od titěrného brouka na cestě, po Arga, v jehož sedle brázdí jednotlivé země. Fascinovaný zázrakem života, upřímně uchvácen jeho nádherou, celé hodiny klidně stráví pozorováním těch podivuhodných kreací, unešený tou pestrostí, která zůstává promítnuta i v lidském pokolení. Jinak mu nelze upřít zálibu ve filozofii, nejen té východní, kdy při zkoumání cizích národností, vždy odjíždí obohacen o zajímavé poznatky nutící k zamyšlení. Krom toho, jeho živobytí platí za největší zálibu, zbožňuje momenty, při nichž poprvé dostane možnost seznámit se s neznámým jazykem a pozvolna pronikat do krásy a tajů, jenž sebou nese.


7. Životopis

 Nástup feudalismu, vzestup šógunátu, nic z toho Shiro pořádně nezažil, neboť byl malé děcko, jehož největší starost představovala hračka ukradená staršími bratry nebo nedostatek projevené pozornosti z řad ostatních. Částečně škoda, že při všech těch zásadních událostech neměl rozumu více než do hrsti, takže si nedokáže řádně vybavit nějaké vzpomínky, kterými by mohl dalším generacím dopomoci k líčení historie. Vše, co dokázala jeho mysl, z raných fázích života pobrat, jsou rozlehlé prostory nádherně upravených zahrad, rybníčky plné kaprů Koi nebo bonsaje vyvedené do neuvěřitelných tvarů. Samozřejmě, již od pěti let ho veškeré blažené dětství přešlo, přičemž začal neúprosný kolotoč vzdělávání, kaligrafického tréninku a vysoké nároky na etiketu. Více nežli rodiče, jejichž státnické povinnosti jim naplno neumožňovaly se věnovat dětem, viděl vzory v neustále se střídajících vychovatelkách a starší sestře Akane.

   V podstatě vyrůstal jaksi v pozadí, pozapomenutý, společně se svým dvojčetem Takashim. Narodili se naprosto neplánovaně a spontánně, rodina již po dalším přírůstku výrazně neprahla, takže přijetí následovalo vlažné, což se projevovalo neustále, menšími či většími náznaky. Předcházela jim už zmíněná Akane, poté bratři Ichiro a Hiroshi, vcelku slušný počet tří, takže rozšíření na pět, vneslo do mnoha tváří náznaky mrákot. Soužití se nakonec ukočírovat dalo, hlavně díky výpomoci zvenčí, neboť rodiče samotní postupně předávali učení do rukou cizích, jelikož jim narůstaly povinnosti. Otec, MorimuneAshina, jakožto blízký přítel klanu Hōjō, vládnoucího rodu, působil na postu blízkého poradce v různých otázkách, tudíž málokdy si vyhrazoval čas na své blízké, spíše sporadicky zavítal domů, pouze dbající přísné výchovy. Matka, IzumiAshina mu v tomto ohledu zdárně sekundovala, jakožto žena bystrého úsudku a vytříbeného citu pro plánování. Postupně k potomků nacházeli cestu, až když vyrostli ze zvídavých dotazů a nevhodné dětinskosti. O příliš hluboké lásce řeč být nemohla, avšak taktéž, žádné větší stěžování nepřipadalo v úvahu, zajistili za sebe péči i adekvátní náhradu.

  Volnosti dostál především díky postavení nejmladšího dítěte v rodině, neboť mu na bedrech neleželo tolik zodpovědnosti, jakožto starším bratrům, jejichž úloha v reprezentování rodiny zůstávala jasně daná. Jemu poskytli vzdělání, ovšem směr dalšího směřování, získal příležitost částečně ovlivňovat, čímž se postupně vyvazoval z tradičního systému rodiny, až dostal možnosti vycestovat za hranice císařství, aniž by to pro ostatní znamenalo pohanu. Naslouchal nesmlouvavému hlasu srdce, zamilovanému ve volání nepoznaných dálav, o nichž slýchal pouze z příběhů. Narůstající odhodlání vyvíjelo tlak, jemuž nakonec, milerád podlehl. Započal vytoužené dobrodružství, ačkoliv tím ublížil části blízkých, strachujících se o bezpečnost klidného mladíka.

   Shodou náhod, stihl Shiro vycestovat těsně před startem první mongolské invaze do Japonska, o níž se dozvídal až zpětně, relativně znepokojený tím, že nezůstal déle, aby vypomohl, přestože věděl, že v boji nedosahuje zářných výsledků. Vždy více využíval hlavu, nežli možnosti svalů, snažil se sporům předcházet, než jich dořešovat násilím. Vybavený znalostmi, postupně projížděl jednu neobvyklou krajinu za druhou, potkával odlišné lidi, zažíval zvláštní setkání. Rychle přivykal náhlým změnám, objevil dosud skryté nadání v učení cizích jazyků, které si osvojoval nebývale rychle se zasutou bravurou. Ne vždy svítilo slunce, ne vždy znamenal další den příležitost k rozvoji, stinné momenty střídaly ty světlé, vyváženost světa fungovala. Černá i bílá vzájemně propletené a on jako cestoval, přijímající jak úskalí, tak radosti, jak strasti, tak potěšení. Přesto, po čase, začínala bezedná studnice náhle vysychat. Netušil, kam dále směřovat, jak pokračovat, co vlastně hledá na konci pouti, zdali již nastal příhodný čas opět vidět ztracené sourozence, pozdravit matku s otcem.
   Osud vám někdy sám přihraje pokračování svého příběhu, to samé zažil Shirou, když již bezcílně bloumal známými zeměmi, mírně rozmrzelý ze skutečnosti, že již stihl tolik poznat i naučit se. Neplánované setkání s mužem, jenž opouštěl ve spěchu svou rodnou domovinu, mu však poskytlo další nutné vzrušení do života, který pozvolna upadal do monotónních odstínů šedi. S cizincem strávili noc u plápolajícího ohně, kdy se postupně dozvídal střípky z jeho minulosti a fascinovaný těmi zjištěními se rozhodl nabídnout mu doprovod do míst, kam směřoval za azylem, do Ingwirth Holdu.

8. Schopnosti

   Ovládá jak hru na biwu, což je klasický japonský nástroj, nejvíce podobný loutně, tak příčnou i zobcovou flétnu společně s houslemi. Hudbu zbožňuje, avšak málokdy provozuje, přestože dostál velkého rozvoje potenciálu v tomto ohledu.
   Za největší přednost platí přirozené nadání zvládnout cizí mluvu takřka s přirozeností rodilého mluvčího. Vyžaduje sice jistý čas, jenž musí zasvětit studiu a nácviku výslovnosti, přesto dokáže v řádu měsíců vést již konverzaci na vcelku pokročilé úrovni, čímž si vzbuzuje u některých jedinců, značný obdiv. V současné době ovládá přes 15 jazyků.

9. Ostatní

Faceclaim: Gackt Camui


10. E-mail: evaevazemanova@seznam.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat