Archiv odkaz Blog odkaz chat odkaz

Nacházíme se v období hlubokého středověku, v období 13 .století n.l. Vešel jsi právě do državy zvané Ingwirth Hold rozkládající se na západním pobřeží ostrova Irsko. Království se nachází v nelehkém období po převratu. Starý král byl odstraněn a nastávají nové pořádky. Na trůnu stanula jeho mladá vdova Jasmine O'Ravenheart, po boku s temným rytířem Marcusem. Královna vládne pevnou ale láskyplnou rukou se snahou o stabilitu a udržení pořádku. Proslýchá se, že ale uzavřela temnou smlouvu s Temným rytířem a dokonce, že to byla ona kdo starého krále nechal zabít...(čtěte dále)

***NOVÉ ZPRÁVY PRO LID***

Elizabeth Charlotte I. Plantagenet

Nick: Blake


1. Jméno a příjmení

Elizabeth Charlotte I. Plantagenet

2. Rasa

Vlkodlak

3. Věk

29 let (vzhled 16, 17 let)

4. Pohlaví

žena

5. Kasta a povolání

Šlechtična - princezna Anglická a Navarrská Dvorní dáma královny Jasmine

 

6. Povaha, vzhled a záliby

  Její královská Výsost princezna Elizabeth Charlotte z rodu Plantagenetů, princezna Navarrská, vévodkyně Normandská, hraběnka z Anjou.     
    Spolu s hrdě vztyčenou hlavou přichází i bezpočet titulů právoplatně zděděných po předcích, otci Richardovi I. přezdívaném Lví srdce a matce, Berengarii Navarrské, jeho manželce. Já, Elizabeth, jsem jejich jediným odkazem, který zbyl z naplněného svazku manželského a dlouhých útrap plných křížové výpravy, zajetí a bolestivé smrti. Já, o kom se prohlašuje, že jsem mrtvá, zabitá vlkodlakem a díky tomu si právo na trůn uplatnil otcův mladší bratr Jan. Ale tento příběh není o nich, o nikom z jmenovaných. Je o mne, o utajené dceři, která se zjevila ve světle božím, aby prostřednictvím mé osoby a rodu byl uplatněn nárok na trůn.
    Co bych o sobě mohla říct? Jako správná Angličanka jsem byla vychována ke kultivovanosti a jemnému vystupování, abych mohla být příkladem ostatním. S lehkými, téměř plachými gesty, klopením očí k zemi a červenáním se, moje rozpaky se s plnou zásluhou projevují v pohledu, který se snažím utajit před těmi, kteří mě tak zaskočili a přivedli do stavu nervozity. Čím víc se stávám kořistí, tím viditelnější všechna ta gesta jsou. Popotahování za šaty, nach ve tvářích, plachý úsměv, který má co dočinění s lichotkami. Nedokáži jim vzdorovat, neumím se jim bránit, ale jen tehdy odvracím zrak a shlížím ke svým nohám. Když se bojím? To neuhnu, nikdy ani za nic, čelím pohledu lovce jako malé ustrašené dítě ztracené ve velkém hustém lese, kde na něj číhají zlí vlci, aby ho snědli. Aby snědli mě. Srdíčko začne tlouct na poplach, hlava křičí ať uteču ale nohy se nehýbou. Nikdy se nehýbou. S takovým strachem jsem se setkala jen jednou v životě a jen pohnutky jiných mě donutily utéct.
    Dokáže mne okouzlit prakticky vše od monumentálních staveb oslavujících Boha, jsem vychována přísnou katolickou církví, až po širé pláně a moře, které dokážu pozorovat i hodiny a nejsem si vědoma času, který uplynul. Líbí se mi sledovat obyčejné lidi, jejich zvyky, které okoukávám, ale nikdy mi nedovolí vmísit se do davu a stát se jedním z poddaných. Ráda čtu, v Londýně jsem zkoušela přečíst celou královskou knihovnu, ale těch knih jako by nikdy neubývalo a já se nemohla dopátrat konce. Miluji tanec a zpěv, po večeřích jsem zpívávala králi Jindřichovi a celé rodině nebo mne žádali o hraní na loutnu. Hudba je pro mne vším a vždy jsem byla postrkována k rozvíjení talentu. I strýc Jindřich, který je dle údajů mým synovcem, opěvoval můj zpěv a říkával, že mu připomínám anděla sestoupeného na zemi.
    Nejdůležitějším poznatkem o mé osobě je skutečnost, že nevypadám na svůj věk. Dle datování mi je dvacet devět let, ale vzhledem připomínám šestnáctiletou, nanejvýš sedmnáctiletou dívku. Tento mladistvý vzhled je připomínkou osudného večera, kdy mě jako malinkaté dítě kousl vlkodlak než byl zahnán stráží a pochodněmi. Přežila jsem, jen Bůh ví jak, ale každý večer děkuji za svůj život a modlím se pro odpuštění tomu chudákovi, který neovládl své zvířecí divoké pudy a přeměnil mě. Dlouhé světlé vlasy v odstínu zlaté královské koruny jsem zdědila po otci, velké tmavé oči po matce. Říkají, že ladností připomínám labuť ale ne budoucí královnu, na to jsem plachá a mírumilovná. Pod mým úsměvem roztaje i srdce nejzarytějšího odpůrce a hlasem dokáži vnést radost do duše každého člověka, který strádá. Ale jizva na vnitřní části mého předloktí je ošklivou připomínkou že musím sledovat jak moji bližní umírají a já se skoro neměním.

7. Životopis

  "... Richardovy zájmy nesměřovaly k manželství ani k plození potomstva. Později však toho roku rozšířila se po zemi šťastná to novina, že královna Berengaria v očekávání jest. Dívka z kraje jara narozená pojmenována jako Elizabeth byla, leč o několik měsíců později zachvátil královskou rodinu smutek, neboť Bůh si vzal své dítě k sobě a rodiče v trápení zanechal..."
   Tak se píše v kronikách popisujících mé narození a smrt. Není tomu tak, neboť já, Elizabeth, stále žiji a dýchám, i když mé kroky byly zaváty jiným směrem a můj život se změnil tehdy právě toho dne, kdy mě prohlásili za mrtvou. Mohu popsat pouze vyprávění své matky a její sestry, mé tety Johany, která se účastnila křížové výpravy za Svatou zemí s mým otcem a jeho věrnými. Byla chladná noc, jedno malé dítě máchající ručičkama a hladový vlk, který se do těla křehkého tvora zakousl. Křik a pláč přivolali stráže, kteří se oháněli žhnoucími pochodněmi, že se vlk vydal pryč. Nedávali dítěti šanci a raději ho prohlásili za mrtvé, i když žilo. O tom věděl jen nejbližší kruh příbuzných a matka se rozhodla opustit se svou sestrou Jeruzalém a vrátit se zpět do Anglie. Ani matka ani otec se nedočkali cíle, otce zajali a matka pobývala v Římě, kde mne vychovávala. Rostla jsem pomalu, daleko pomaleji než ostatní děti. Když jsem se setkala s otcem o tři roky později, stále jsem vypadala jako nemluvně. Nepamatuji si jeho tvář, jeho hlas, nic s ním spojené.
   Od mala jsem se proměňovala ve vlkodlaka, krotkého a bázlivého, vychovávala mě matka a její příbuzní se španělskými kořeny. Ti si nárokovali anglický trůn a přemluvili matku, aby mě poslala na výchovu do Anglie k otcově pokrevní linii, jeho synovci Jindřichovi III., kterému bylo čerstvých devět let a nikdo mu nedával šanci na přežití. Cesta byla zdlouhavá, nudná a týdny na lodi jsem nesla velmi těžce. V sedle to nebylo o nic lepší, byla jsem ráda, když mé putování skončilo a já mohla pokleknout před mladičkým anglickým králem. Dvůr mě přijal velkoryse a zvědavě, byla jsem dívka s tajemnou minulostí, záhadná příbuzná. Učili mě, vychovávali, hledali vhodného kandidáta na manžela.
   Jednoho dne se vše obrátilo v prach. Plán na svrhnutí krále po mé plánované svatbě se dostal k Jindřichovým uším a s ním i má pravá identita. Dvoru jsem byla představena jako Charlotte, neteř bývalé královny Berengarie a přes různé sňatky příbuzná s anglickými panovníky, ale světlé vlasy, kterými byl pověstný můj otec, byly považovány za důkaz a Španělé si naneštěstí přisadili. Byla jsem nucena uprchnout, ztratit se z dohledu, dokud se situace v Anglii nevyřeší. S nově získaným magickým amuletem od silného dvorního navarrského mága, který změnil mou podobu, mě nechali odvést z Londýna do bezpečí, do Ingwirth Holdu, državy na irských ostrovech. Má se jednat o království, se kterým moji opatrovníci mají důvěrné vztahy výhodné na obou stranách a bylo dohodnuto, že mě zde nebude hrozit smrt, neboť Jindřich se jistě odmítne vzdát trůnu v můj prospěch. Vyplašená, znavená dlouhou a náročnou cestou přes řeku a kopcovitou zemi, jsme se konečně dostali k do výšky tyčícímu se hradu. Zde mám začít další kapitolu svého života, učit se od zdejší panovnice královským způsobům, stát ji po boku jako stín, její nová dvorní dáma.
   Její královská Výsost princezna Elizabeth Charlotte z rodu Plantagenetů, princezna Navarrská, vévodkyně Normandská, hraběnka z Anjou, jediný potomek Richarda I. zvaného Lví srdce.

8. Schopnosti

Běžné schopnosti vlkodlaka. Vyvinutější telepatie.

9. Ostatní

Faceclaim: Lily James
Amulet

Vlčí podoba

10. E-mail:


Žádné komentáře:

Okomentovat