Archiv odkaz Blog odkaz chat odkaz

Nacházíme se v období hlubokého středověku, v období 13 .století n.l. Vešel jsi právě do državy zvané Ingwirth Hold rozkládající se na západním pobřeží ostrova Irsko. Království se nachází v nelehkém období po převratu. Starý král byl odstraněn a nastávají nové pořádky. Na trůnu stanula jeho mladá vdova Jasmine O'Ravenheart, po boku s temným rytířem Marcusem. Královna vládne pevnou ale láskyplnou rukou se snahou o stabilitu a udržení pořádku. Proslýchá se, že ale uzavřela temnou smlouvu s Temným rytířem a dokonce, že to byla ona kdo starého krále nechal zabít...(čtěte dále)

***NOVÉ ZPRÁVY PRO LID***

Adrian Calveit

Nick: Silas

https://ingwirth-hold.blogspot.com/2017/09/adrian-calveit.html

  

1. Jméno a příjmení


Adrian Calveit (narozen Aineias)

2. Rasa

Upír

3. Věk

1753 let

4. Pohlaví

muž

5. Kasta a povolání

Šlechtic, flákač, tajný šperkař

6. Vzhled, povaha a záliby


   Andělská tvářička, zlatavé vlasy a modré oči skrývají jedno z nejkrvelačnějších monster, které kráčely po světě. Tedy až do nedávna, kdy prostě přepnul.
   Většinu času usměvavý pyšný a velmi arogantní šlechtic. Ale za vším tím drahým oblečením a úsměvy se skrývá unavený člověk pln nenávisti hlavně sám k sobě. Za roky pravděpodobně zešílel, ale ne na tolik, aby si nebyl vědom, co si ke komu může dovolit, aby udržel status quo.
   Ačkoli nevyhledává spory, nemá problém z nudy pobít skupinku poutníků, či jen tak ze sportu pro obživu zabít, či někoho proměnit jen aby měl na nějakou dobu hračku. Už ale nevyhledává velké bitvy jen aby mohl prolévat potoky krve. Dal by se popsat, jako nihilista bez ohledu na lidské životy, neboť jsou odsouzeny ke konci stejně jako vše jimi vytvořené, zatímco sám sebe vidí, jako nadřazenou bytost, která tyto lidi z koloběhu smrti dokáže vyjmout. Netíhne ale ani k vlastnímu druhu, neboť v nich často vidí sama sebe. Aroganci, nudu, nadřazenost.Nejvíce však nenávidí svého stvořitele, ať jeto kdokoli. Je názoru, že ačkoli mnohé získal, možná ještě víc ztratil, ačkoli si svůj život, jako člověka mimo pár útržků nepamatuje.
   Často se vměšuje mezi lidi, aby poznal ty, které se rozhodne proměnit, či pozřít. Své oběti trhá a z části i pojídá. Nikomu nevěří a nemá proto pravé přátele, ale občas se může rozhodnout prostě svoji vyhlédnutou oběť nechat být. Ať už jen tak z rozmaru, či že mu připomíná někoho, koho kdysi znal. Není úplně bez srdce, ale nedává druhé šance a to hlavně protože to nikdy nezkusil.
   Jeho jedinou zálibou mimo lov lidí je výroba šperků. Během let to byl jeho jediný způsob, jak si krátit čas, ať už dělal šperky, či pomáhal kovářům s dokončováním ozdobných mečů či zbrojí, je to jediná věc mimo zabíjení, ve které vyniká. Využívá však své sluhy k prodeji a jsou proto vycvičeni, aby byli schopni dát a předat důležité informace, pokud pracuje na zakázku. Zajímá se také o turnaje, avšak vzhledem k nočnímu naladění se jich většinou neúčastní.

7. Životopis    Pokud se Aineias narodil v Pelle, Adrian může považovat za místo stvoření Babylon. Jeho první roky byly však poznamenány narozením do rodiny makedonské šlechty. Už od mala mu bylo vštěpováno poslání udržet rod a zachovat zisk. A jak jinak toho docílit, než ve válečné radě Alexandra Makedonského.
   Ačkoli měl peníze, rodinu i ženu, zanechal toho všeho, aby si vydobyl větší slávu, když Alexander táhl do Asie. Velmi brzo ale  zjistil, že pravý důvod odchodu byla touha zabíjet nepřátele. A jeho sen se měl brzo vyplnit tisíckrát. Po bitvě o Gaugamél cestoval dál vážně zraněn do Babylonu, kde se nechal Alexander korunovat králem Asie. Aineias zraněný nemohl pokračovat dál a tak v tehdy největším městě světa zůstal.
   Při jedné z nočních procházek městem byla jeho stráž napadena, pobita a on téměř zabit. Když se probudil, zahalená osoba mu oznámila, že mu byl darován nový život, lepší život, ať s ním nadělí, jak je mu libo. Tyto vzpomínky už téměř vyprchaly. Cokoli bylo před tím zemřelo a zbyly jen útržky. Toho dne se stvořilo něco jiného.
   Okamžitě opuštěn svým stvořitelem se musel se vším vyrovnávat sám a řekněme, že vše nešlo zrovna růžově. Babyloňané začali mizet a bylo jasné, že musí zmizet, avšak jako upír nemůžete jen tak za parného odpoledne sbalit svůj raneček a odejít.
   Nemožnost putovat za světla ho donutila zůstat několik dalších měsíců v Babylonu, než se vytratil a rozhodl se vrátit do Makedonie ať už v jakémkoli stavu. Čas mu začal plynout jinak a tíha pochopení toho, co vlastně je si vyžádala daň. Stal se z něj predátor a predátor potřebuje kořist. Už tak krvelačná mysl byla pokřivena a když se vrátil domů, uplynulo čtvrt století a, když dorazil do Makedonie a prozřel, proč vlastně celou cestu putoval do toho místa. Našel už ale jen mrtvé a staré vzpomínky.
   Na několik dalších let zmizel mezi severskými kmeny, kde vedl bandy barbarů v nočních útocích a plenění mezi sebou. Do civilizace se vrátil až po letech, kolem 100 před Kristem. V Římské Říši periodicky vystupoval a schovával se, aby nikdo nepojal podezření, že se zde děje něco nepřirozeného. Tehdy se spřátelil s Gaiem Albiniem Gracchem. Ačkoli přátelství mezi upírem a vlkodlakem často skřípalo, stali se poměrně úspěšnými vojevůdci. Jeden přes den, druhý v noci.  Po téměř čtyřiceti letech, kdy oba zmizeli do popředí se jedné noci při rozepři pobili a Gaius zemřel, což se na Aidanovi velmi promítlo, neboť byl po několika a i na spoustu dalších století jediným opravdovým přítelem.
   Adrian utekl do Konstantinopole, kde se roky věnoval jediné věci, která ho dokázala udržet při smyslech, šperkařství. To mu také přineslo spoustu peněz. Ze začátku se angažoval v patricijských machinacích, ale později se soustředil už jen na své umění a vše ostatní nechával na sluzích a mazlíčcích, které ovládal díky svým schopnostem.
   O několik staletí později zatoužil po nové krvi a přesunul se do Franské říše, jako bohatý obchodník. Přes noci ale dával prostor své přirozenosti a s bandity plenil menší vesnice. Prolévání krve na staré půdě jej však unavovalo, tak odplul do Británie, kam přesunul i všechny své sluhy i bohatství a rychle si uzmul postavení v nově vzniklém Anglickém království. Po dvou dekádách nechal svůj "rod" vést jednoho ze svých nesmrtelných potomků a opět se stáhl do ústraní.
   To ale opět zavětřila krev a Adrian vyjel, jako součást Anglické části První křížové výpravy. Po čtyřech letech tažení. Nemožnost cestovat ve dne mu dělalo velké problémy, ale jako jeden ze zvědů si mohl dovolit odjet a strávit noc  v  nějaké jeskyni, než se mohl v noci vrátit.
   Výpravu opustil předčasně po dobytí Antiochu, kdy se v něm něco zlomilo a prostě se vrátil do Anglie. Nikdo nic pořádně nevěděl, ale další století strávil o samotě s přísunem potravy od sluhů svých potomků. Přesně do doby, než je začalo unavovat sloužit svému pánovi a rozhodli se jej zabít. Aroganci zdědili po svém stvořiteli, ale věkem se mu nemohli rovnat a tak všichni jeden po druhém padli během jedné krvavé noci.
   Tehdy věděl, že změna je jediná věc, která ho udrží při smyslech a ve stavu, který by se dal nazvat životem. Vzal tedy několik svých sluhů, peníze, pojal nové jméno a vyrazil.

8. Schopnosti

   Regenerace, rychlost i síla odpovídající jeho věku. Dokáže lidskou mysl manipulovat do bodu, kdy zvládne vyvolat velmi živé sny až do formy bdělých snů.
   Z dob vojevůdce dokáže koordinovat armádu, jezdit na koni a bojovat s lidskými zbraněmi, ačkoli většinou využívá jen svou rychlost a sílu.

9. Ostatní

Faceclaim: Bradley James

10. E-mail:

blader.darkbane12@gmail.com

Žádné komentáře:

Okomentovat