Archiv odkaz Blog odkaz chat odkaz

Nacházíme se v období hlubokého středověku, v období 13 .století n.l. Vešel jsi právě do državy zvané Ingwirth Hold rozkládající se na západním pobřeží ostrova Irsko. Království se nachází v nelehkém období po převratu. Starý král byl odstraněn a nastávají nové pořádky. Na trůnu stanula jeho mladá vdova Jasmine O'Ravenheart, po boku s temným rytířem Marcusem. Královna vládne pevnou ale láskyplnou rukou se snahou o stabilitu a udržení pořádku. Proslýchá se, že ale uzavřela temnou smlouvu s Temným rytířem a dokonce, že to byla ona kdo starého krále nechal zabít...(čtěte dále)

***NOVÉ ZPRÁVY PRO LID***

Lindastrasza

Nick: Linda
https://ingwirth-hold.blogspot.com/2017/10/lindastrasza_13.html


  

1. Jméno a příjmení

Lindastrasza

2. Rasa

Čarodějka-druidka (magie přírody a života)

3. Věk

Neznámý (ale odhaduje se na necelých 200 let)

4. Pohlaví

žena

5. Kasta a povolání

Šlechtična. Ne sice Ingwirthholdská šlechta, ale mezi svými patřila mezi šlechtu. Zde se objevuje jako poutnice z daleka, vypravěčka příběhů a někdo, kdo se mezi lidmi moc neobjevuje. Je považována za přírodní léčitelku a ochránkyni přírody.

6. Vzhled, povaha a záliby

  
   Lindastrasza pochází z daleka, je to i vidět na jejích rysech, které mají lehký náznak exotiky. To vše ještě zdůrazňují vlasy rudé, jako nový úsvit časně z rána. Má jemnou a příjemnou tvář s velmi pronikavým pohledem jejích červených očí. Její hlas dokáže být něžný jako vánek, ale i mohutný a silný jako hrom, když se zlobí. Na sobě má zeleno-hnědou koženou tuniku s vyšitými vzory lesních zvířat, ptáků a rostlin. Taktéž zeleno-hnědé kalhoty, na kterých se také objevuje vzor přírody a vysoké boty pod kolena. To vše je doplněno pláštěm v barvě lesního šera, sepnutým sponou v podobě stříbrné lišky. Většinou nosí čelenku, vyřezanou do podoby jeleního paroží. Díky ní mnohdy, a svými 190cm, převyšuje v davu i ty nejvyšší. Mnohdy má u sebe i hůl, z podivného dřeva se zvláštními rytinami, na jejímž vrchním konci je neznámý spící plaz s křídly.
   Miluje přírodu, má k ní velmi hluboký a upřímný vztah. Jak k zvířatům, které s ní zapomínají na svou plachost a ostražitost, snad vždy se k ní chovají s velkým respektem, ale stejně tak i ke stromům, se kterými občas rozmlouvá ve starém a pro lidi příliš pomalém jazyce. Často lze v její blízkosti vidět nějaké zvíře, od světlušek, ptáků, motýlů, po veverky a drobné savce. Od narození je pevně spjatá s životem a má ho velmi ráda, ve všech jeho podobách, ale neváhá zastavit ty, kteří životu ubližují. Jen málokdy spí a dlouho do noci vysedává sama a rozmlouvá s lesem, až do východu slunce.

7. Životopis 


   Žije ve stínu skutků svého otce, který patřil mezi legendy Starého světa, dávno před příchodem lidí. Její matka jí vyprávěla příběhy o něm a o tom, jaký byl, než navždy odešel. To jediné, co jí po něm zbylo, je náhrdelník s rudým kamenem a jemným stříbrným kováním, v podobě draka obepínajícího křídly kámen, který za žádných okolností nesundává z krku a jeho titul, který převzala na žádost své matky, ale nepoužívá ho, protože se domnívá, že ho zatím není hodna. Ve skutečnosti pochybuje, že ho kdy hodna bude. Její matka jí ale vždy v tomto utěšovala. „Neboj se, Maličká, jsi dcerou svého otce, stejně jako mojí. Jednou přijde den, kdy se mu svými skutky vyrovnáš.“
   O své rodině Linda nemluví, neříká, kdo a odkud byli. Neví se nic o jejím původu. Ona říká, že pochází ze země daleko za mořem a svým schopnostem naučila u někoho, komu se smíchem říkala Bearmantle. Ten jí naučil mnoho o lese a všem v něm. Tam kde žila, prý byla příroda ještě čistá a netknutá lidmi.
   Do Ingwirthholdu přišla před pár lety a doposud se stranila společnosti. Nyní ji však okolnosti donutili se ukázat, především kvůli její snaze něco najít, něco co jí sem přivedlo a ona cítí, že je to někde zde. Má podezření, že je to tu právě kvůli těmto zvláštním bytostem.
Nyní se nachází někde hluboko v lesích Inwirth Holdu, nerušena lidmi, ani ničím jiným.

8. Schopnosti

   Umí naslouchat přírodě. Hovoří s větrem a zvířaty, proto ví mnoho věcí, hned jak se stanou. Zvířata sama ji mají velmi rádi a berou ji jako někoho nadřazeného sobě samým. Ovládá přírodu, stromy a zvířata, tedy spíš oni na její požádání dělají, co chce. Stromy se hýbou a zvířata poslouchají.
Svou hůl, ačkoliv je ze dřeva a je tvrdší nežli ocel, používá výjimečně i v boji na blízko, kde se jen málokdo dokáže rovnat její hbitosti a obratnosti.

9. Ostatní

Fc: Cosplay z internetu


10. E-mail: Prcek.201@seznam.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat