Archiv odkaz Blog odkaz chat odkaz

Nacházíme se v období hlubokého středověku, v období 13 .století n.l. Vešel jsi právě do državy zvané Ingwirth Hold rozkládající se na západním pobřeží ostrova Irsko. Království se nachází v nelehkém období po převratu. Starý král byl odstraněn a nastávají nové pořádky. Na trůnu stanula jeho mladá vdova Jasmine O'Ravenheart, po boku s temným rytířem Marcusem. Královna vládne pevnou ale láskyplnou rukou se snahou o stabilitu a udržení pořádku. Proslýchá se, že ale uzavřela temnou smlouvu s Temným rytířem a dokonce, že to byla ona kdo starého krále nechal zabít...(čtěte dále)

***NOVÉ ZPRÁVY PRO LID***

Ásbjörn Hallgrimsson

Nick: Blake


https://ingwirth-hold.blogspot.com/2018/08/asbjorn-hallgrimsson.html


1. Jméno a příjmení

Ásbjörn Hallgrimsson

2. Rasa

Čaroděj

3. Věk

89 let

4. Pohlaví

muž

5. Kasta a povolání

Sokolník/příležitostný špeh/léčitel

6. Povaha, vzhled a záliby

  Typicky bručounské chování s letmými úsměvy, jednání  hodné řeznického psa. Někteří si to upravili na jednání hlídacího či katova psa, jakožto hanlivé označení pro jeho rodinu, ač pokrevní spřízněnost by kdekdo hledal jen velmi těžko - žádná neexistuje. S předky pocházejícími z území Dánska ani mezi rodinu, k níž se přistěhoval, nezapadal - vysoký, mohutný hromotluk s delšími tmavými vlasy, čas od času zvlněnými slaným vzduchem. S kožešinou z medvědí kůže taky nedělá parádu rodilým Irům jako spíše skandidávským předkům, k nimž chová úctu stejně jako k rodné zemi, aniž by zavrhoval rozhodnutí, která jej nutily opustit drsnou, milovanou krajinu.

   Oproti jemnému vzezření místních mužů je povahově celkem tvrdý a nesmlouvavý. Důvod? Jednoduchý. Ctí staré zákony svých předků, víru, k níž byl veden, drsná opatření, která čas od času zahrnují trest na vlastní kůži. Ve chvílích, kdy se jej někdo příliš vyptává na rodnou domovinu, nabývá jisté dávky nepřehlédnutelné protivnosti a nevrlosti, hledí si svého, pokud zrovna nejste posel od královny nebo někdo z řad vojáků, jejichž rozkazy se taktéž řídí. Čas od času volí ostrá slova v jazyce, jemuž jen tak někdo nerozumí - aby také ano, mateřská dánština je jazyk, jemuž jen tak někdo v Irsku neporozumí. Pro sprostá a hanlivá slova nejde daleko a občas si bez ostychu odplivne, aniž by dbal nějakého vychování. Nemá potřebu mít miliony přátel a s každým se bavit o všem, co přes den prožil. Samozřejmě některé lidi respektuje a chová se k nim mile, ale to jen proto, že si to něčím zasloužili.

   Je hlavně samotář, osamělý lovec, nemá potřebu se obklopovat množstvím lidí a posluchačů, kteří by mu beztak pramálo rozuměli. S jazyky na tom není špatně - pokud se jedná o severské, jimž rozumí, ač přes rodilý přízvuk mu občas není rozumět stejně jako díky chraplavému hlubokému hlasu, co připomíná medvědí bručení. Angličtina v jeho podání zní neuměle, trhaně a nedůstojně. Nerozumí skloňování, časování a jiným hrátkám se slovy.

   Jak si nerozumí s lidmi, tak je dvojnásobně dobrý se zvířaty. Konkrétně? Se sokoly a jinými dravými ptáky, které miluje a obdivuje jejich schopnost létat. V časech volna studuje jejich peří a křídla, snaží se pochopit tajemství přírody. Kdo by do takového medvěda řekl, že bude vůči těmto letcům tak opatrný? Bývá to on, kdo se stará o jejich zranění, pomáhá jim zotavovat se, navrací jim sílu. Čas od času bývá posílán i ke zraněným občanům, když lékaři, felčaři a kati nemají čas.

   Ásbjörn je považován za velmi čestného muže, který možná toho tolik nenamluví, na druhou stranu se lze spolehnout na jeho věrnost a činy, kterými si dokázal získat srdce ostatních.

7. Životopis

   Ásbjörn se narodil jako syn svého otce, potomek velkých králů severu. Jeho žilami kolovala krev Knuta Velikého, mocné osobnosti tehdejší doby, která si dokázala vyjednat u papeže pro svůj lid jisté výhody. Ásbjörn spolu se svými bratry měl předpoklad, že bude pokračovat ve stopách svých předků, prosadí se na poli bitevním a spolu s nimi sjednotí veškerá severská království v jednu velkou, mocnou říši.

   Byl vychován tvrdými podmínkami - vstávání za naprosté tmy, přeplavání ledových jezer, tvrdý trénink se zbraněmi, běh do kopců, jízda na koni bez sedla. Už jako malého chlapce jej tento přístup otužil, nutil ho sáhnout až na samotné dno sil. S každým dnem rostl, sílil, nikdy však nedokázal porazit nejsilnějšího z bratrů, Sigvida. Namísto toho, aby se zlobil, si bral jeho rady k srdci a snažil se zlepšovat, aby to byl jednoho dne on, kdo bratříčka porazí.

   V jednom přeci jen zaujal první místo - se svou mladou manželkou, Isgerd, počal syna, Aagnara. Jeho život však skončil příliš rychle rukou milovaného bratra Sigvida. Jak se ukázalo, Aagnar ukradl jeho manželce sponu do vlasů, svatební dar. Ásbjörn odmítal svému vlastnímu synovi utnout ruku před očima ostatních v rozsudku trestu. Sigvid se tohoto rituálního trestu ujal a jedním švihem připravil Aagnara o část paže. K neštěstí všech se mu do rány dostala infekce dřív, než byli schopni schopni kůži zacelit pomocí ohně a rituálů. Ásbjörn již tehdy byl vyhoštěn ze své rodné země, byl považován za zrádce tradic. Směl se vrátit pouze jednou, aby pochoval syna, než plameny pohltily jeho dětské tělíčko.

   Od té doby se toulal po všech krajinách, především severských. Začínal objevovat své schopnosti, které sílily s jeho stářím. Bojoval v mnoha bitvách, prošel si hotovým terorem, který pocítil i na vlastní kůži, kde mu jednou za rok přibyde znamení Norn, sudiček, které kontrolují osud všech a předpovídají jim budoucnost. Plavil se přes moře a skončil v Ingwirth holdu. Část života strávil v domě místního kata, než si nalezl vlastní práci - sokolníka. Zjistil, že ptactvu rozumí lépe než lidem, se kterými prakticky nemluví. 

8. Schopnosti

   Vidění očima dravců - tuto schopnost dost často uplatňuje ve svém oboru, jímž se stalo sokolnictví. Vidí to samé, co jeho ptáci, může je přinutit pohlédnout určitým směrem. Pokaždé, když tuto schopnost využije, oči získají přesně stejnou barvu jako oči dotyčného dravce. Nemůže tak ale strávit příliš dlouho neboť je to namáhavé a než se mu navrátí lidský zrak, je chvíli oslabený.

Vnímání minulosti - pokud se prochází po místě, kde byla prolita krev (hlavně bitevní pole), vrací se do dob, kdy se celá událost odehrávala. Jako duch sleduje okamžiky bojů a bitev. Tuto schopnost neumí ovládat, přichází sama od sebe. Ásjbörna do přítomnosti může vrátit jen dotek něčí ruky nebo srážka s předmětem, což ho vytrhne ze stavu "snění".

Léčitelství - nelze o něm říct, že by byl kdo ví jaký kouzelník, ale vyzná se v bylinkách a menších čárech dost na to, aby dokázal zabránit infekci. V případech horších zranění používá magické symboly k prosbám bohů o pomoc a ochraně.

9. Ostatní

Faceclaim: Alexander Dreymon 
10. E-mail:

Žádné komentáře:

Okomentovat