Archiv odkaz Blog odkaz chat odkaz

Nacházíme se v období hlubokého středověku, v období 13 .století n.l. Vešel jsi právě do državy zvané Ingwirth Hold rozkládající se na západním pobřeží ostrova Irsko. Království se nachází v nelehkém období po převratu. Starý král byl odstraněn a nastávají nové pořádky. Na trůnu stanula jeho mladá vdova Jasmine O'Ravenheart, po boku s temným rytířem Marcusem. Královna vládne pevnou ale láskyplnou rukou se snahou o stabilitu a udržení pořádku. Proslýchá se, že ale uzavřela temnou smlouvu s Temným rytířem a dokonce, že to byla ona kdo starého krále nechal zabít...(čtěte dále)

***NOVÉ ZPRÁVY PRO LID***

Shéróé Tabárí

Nick: Sephtis

https://ingwirth-hold.blogspot.com/2019/02/sheroe-tabari.html

1. Jméno a příjmení

Shéróé Tabárí (přezdívka Sephtis)

2. Rasa

Upír

3. Věk

637 let

 4. Pohlaví

Muž

5. Kasta a povolání

Velmi zámožný měšťan, obchodník

6. Povaha, vzhled a záliby

  Ostré rysy, pronikavé oči a dlouhé, tmavé vlasy. Takového ho spatříte. Není to žádná zavalitá hora svalů, avšak vše dokáže vynahradit svým šarmem. Jeho oblečení je drahé, většinou zcela černé, jen občas zlatě zdobené, stejně tak i jeho krk a ruce zdobí zlato. Ven snad ani v nejhlubší noci nevychází bez kápě, ve které se skrývá před slunečním svitem. Od té doby, co se odstěhoval do Irska, na něm lze jen velmi zřídka spatřit oděv, který pro něj býval kdysi na denním pořádku. Přizpůsobil se zdejším zvykům.
    Snad ještě více než bohatství mu lze závidět bezchybnou hygienu a příjemný odér. Jeho pleť již stovky let nese poněkud mdlou barvu kdysi sytě snědé kůže. Dodnes se na jeho hrudi šklebí opravdu nehezky zhojená jizva, která zcelila ránu, jež mu měla být smrtelnou.
    Za svůj život však nikdy nebyl veřejně považován za nemrtvého, už vůbec ne pak za upíra. Své prokletí drží v tajnosti. Pravdou však je, že tento muž skutečně působí „nadlidsky“. Jeho chování je chladné (stejně, jako jeho tělo), na vše reaguje s rozumem a na svět se dívá vícero očima. Právě tím občas nelahodí některým obyčejným lidem. Ve vzteku nad sebou snáze ztrácí kontrolu, a tak, ve snaze se takovým situacím vyvarovat, se postupně stal opravdu velmi vyváženým a klidným. Za roky v sobě vybudoval charismatického, téměř dokonalého zástupce společnosti a ani po nehynoucích řádcích let ho neopustily jeho vášně. Ženy, umění, občasné posezení u dobrého vína. Má ovšem také velmi cenné vlastnosti, které leckterý člověk postrádá. Nikdy nepřišel o city a nikdy nebyl krutým nebo morbidním. Není však ani mírný, je vypočítavý. Kdyby byl dával prostor svým zbylým lidskostem, zajisté by se „nedožil“ svého věku. Především vůbec nikomu nevěří, pohybuje se tak opatrně, že byste sotva postřehli jeho přítomnost. Dosti mu pomáhají jeho získané upíří vlastnosti.
Nebojí se boje a nebojí se zemřít. Vždyť je mrtev celý život! Sephtis je výborný bojovník zastávající bojové techniky, které jsou dnes lidem neznámé, obzvláště pak těm mimo jeho domov. Otázkou spíše je, za co by se měl dnes ještě bít. Kromě své osoby a majetku již nestřeží žádné království, ani rodinu. Dnes by se do bojů nevrhal, pakliže by nešlo o jeho vlastní zájem.

7. Životopis

   Narodil se v dávném Ktésifónu, jakožto dědic trůnu Říše Árjů. Vyrůstal tak, jak by muž jeho hodnosti měl, osudnou se mu však stala válka, při které jeho rod padl. I jeho mladé tělo nyní leželo na zemi, která hladově hltala krev. Příznačné. Tehdy, kdy na bojišti ležely stovky mrtvých těl, kdy bylo již každému jedno, zda je člověk povalující se na zemi šlechtic, či obyčejný voják, se nad mrtvolami procházel v kápi zahalený muž, jež se pod ostrým sluncem procházel jako noční stín. Pohlížel na statečně padlé, a ač se zdálo, že kromě červů mlsajících při své bohaté hostině, zde není života, jeho ostrý sluch zaznamenal tlukot silného srdce. Přistoupil k mládenci bezvládně ležícímu s probodnutou hrudí, sehnul se, a zakousl se do jeho krku.
   Uběhly dlouhé dny. Otevřel oči a znovu spatřil svět. Ne slabý, ne na pokraji života. Silný, jako nikdy dříve. Zrodil se znovu, jako upír. Nebyl dědicem říše, nebyl ničím. Již neměl jméno. Získával nová a nová, stejně jako nové životy. Neustálé stěhování se a dodnes trvající učení upírskému žití. Naučil se jejich schopnostem a lidskou rasu rok za rokem poznával víc a víc. Naučil se řadě jazyků, zvyků, přečetl tolik knih, kolik by obyčejný smrtelník za jeden krátký život nestihl. A především se naučil, aby své hrozivé tajemství skryl před zraky jiných. Několikrát byl však označován za šarlatána či nesmrtelného. Různě se mu přezdívalo. Své nepřátele likvidoval v naprosté tichosti a každé úmrtí v jeho přežití zamaskoval natolik dobře, že si pozůstalí ztrátou blízkého ani nebyli vědomi.
   Celý svůj posmrtný život se snaží vnímat jako pouhou přítomnost, prchlivý okamžik, nepokouší se nahlížet do budoucnosti. Jelikož ho prokletí nezbavilo citů, neodnaučil se milovat. Prožívá vše jako obyčejný smrtelník, trpí nad ztrátou každého milovaného. I přesto, že ztratil již desítky žen, které očarovaly jeho mysl, stále nenašel účinné obrany proti bolesti, proti lásce. S „nelidmi“, či s těmi, kteří nesli nadání pro čarování, se samozřejmě setkal nejednou. Nikdy mezi nimi však nehledal nepřítele.
Přibližně stovku let již drží obchod s luxusním zbožím, ba dokonce i drahými šperky. Sephtis, vydávající se za již několikátého potomka zakladatele (přičemž by musel být sám sobě otcem), začal tedy cestovat ještě více pro rozvoj svého obchodu. A tak se během svých cest rozhodl také pro život ve vzdáleném Irsku, o kterém doposud četl pouze v knihách. S celým svým obrovským majetkem se přestěhoval do zdejšího města a odloučil se tak od svého „nového“ otce, kterým byl upír snad starší než sama věčnost. Dodnes však slýchává jeho hlas ve své hlavě a řídí se jeho radami. Jeho obchod se zde dle očekávání těší obrovskému zájmu a objednávky nadále vyřizuje právě odsud. Výrobu však ponechal v mateřské zemi, a jak tomu již bývá, dovážet nechává pouze podřadnější zboží, nežádá-li si konkrétní zákazník jinak. I přesto jsou jeho výrobky ty zdaleka nejkvalitnější a nejluxusnější, jaké lze v širém okolí sehnat. Nikdy, nikdy by neprodal něco, co pro něj nemá cenu. Nikdy by se nepouštěl do podvodů a klamných reklam a drží tak stále skvostnou úroveň celého obchodu. Otázkou tedy zůstává, jak zdejší společnost tohoto podivného muže přijme.

8. Schopnosti

   Naprosté sžití s tmou. Dokáže se v ní nepozorované pohybovat, vidí daleko lépe než kterýkoli noční tvor. Díky prožité smrti je spojen s temnými silami. Dokáže komunikovat se svými krkavčími společníky, v návalu zuřivost a krvežíznivosti se mění i jeho zjev. Má také schopnost jakési neviditelnosti. Pohledem do očí a vřelým slovem dokáže člověka velmi, velmi snadno obalamutit. Jeho pohyby jsou rychlé a přesné. Zejména v boji je tato vlastnost opravdu cenná. Dokáže zabít tak rychle a tiše, že ho při tom sotva zahlédnete. Má schopnost jakési neviditelnosti. Ač je bohatý a do společnosti nezřídka vychází, dokáže kolem sebe udržet pomyslnou bublinu. Lidé o něm nemluví, nejeví o něj přehnaný zájem, pakliže to není jeho přáním. Bez větších obtíží se naučil ovládat i zlou krev, kterou s sebou toto prokletí přináší. Lépe skrývá své utrpení v přítomnosti stříbra a svě
cených, svatých věcí. Ovšem rozčílí-li se, k čemuž čas od času bohužel stále dochází, promění se v běsnící monstrum.

9. Ostatní

Faceclaim: Internet
Kůň: Hřebec, kterého si nechal dovést z krajů, které jsou jeho domovem, ho provází na jeho večerních lovech i na vyjížďkách městem. Má typické zlaté zdobení, které u tohoto muže již nepřekvapí. Chce-li však potěšit a pobavit zdejší lid, koná projížďky se svými společníky na velbloudech. Ti jsou pochopitelně pro zdejší kraj opravdovým překvapením.
Krkavci: Pomáhají mu v boji i při lovu. Někdy se zdá, jako by s nimi byl s to komunikovat. Jako by mu nosili zprávy z širého okolí. 
10. E-mail: rikki666@centrum.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat