Archiv odkaz Blog odkaz chat odkaz

Nacházíme se v období hlubokého středověku, v období 13 .století n.l. Vešel jsi právě do državy zvané Ingwirth Hold rozkládající se na západním pobřeží ostrova Irsko. Království se nachází v nelehkém období po převratu. Starý král byl odstraněn a nastávají nové pořádky. Na trůnu stanula jeho mladá vdova Jasmine O'Ravenheart, po boku s temným rytířem Marcusem. Královna vládne pevnou ale láskyplnou rukou se snahou o stabilitu a udržení pořádku. Proslýchá se, že ale uzavřela temnou smlouvu s Temným rytířem a dokonce, že to byla ona kdo starého krále nechal zabít...(čtěte dále)

***NOVÉ ZPRÁVY PRO LID***

Soudní Síň

  

      Je nám velmi líto, že již v tak raném období našeho milého království, i věci nemilé řešiti se musí, avšak pravidla jsou pouze jedna a ta samá pro každého jediného občana, tudíž, zde se budou s vysvětlením a výší trestu objevovat případy, kdy k závažnému porušení pravidel došlo. Tato opatření jsou schválena oběma Adminy po řádné konzultaci a prořešení případu. Tato rozhodnutí jsou nevratná a při porušení rozhodnutí budou hráči bez milosti vyloučeni.


16.4.2015 - Případ Vendy a Kalsey


Na vědomost se dává,
že díky včasnému zásahu byla odhalena zrada,
na naši královnu Jasmínu a celý její dvůr.

Tito zrádci: Tristan (Vendy) byli zadrženi, vyslýcháni a přepraveni do hradního vězení,
kde budou vyčkávat na svůj poslední den.
Jejich poprava bude veřejná pro oči všech,
tak aby byli odstrašujícím příkladem těm,
co by chtěli království zahanbiti svou zradou.

Dále byli obviněni ze spoluúčasti tito šlechtici Kalsey del Carwel a Sebastian Mércier.
Z důvodu starobylého rodu budou tito šlechtici souzeni mírněji,
a to odebráním jejich titulů a glejtu aby se již nestalo by své rody zahanbili.
Veškeré majetky propadnou království jako daň za zrádcovství.

Takto dopadnou všichni, kteří se odmítají řídit pravidly.

Odůvodnění:
Vytváření více účtů na stejné IP adrese, manipulace s postavami, zakládání více účtů na jednu a tu samou osobu a lži tu netolerujeme.
Účet "Vendy" bude smazán a všechny postavy popraveny, 
"Kalsey" bude mít měsíční ban, zákaz vstupu na půdu Ingwirtholdu (zákaz hraní do 16.5.). 
Počet postav nechť je omezen na pouhé dva, neboť třetí postavu žádati mohou pouze občané bezúhonní.


Tak jest

Marcus, Temný

Žádné komentáře:

Okomentovat