Archiv odkaz Blog odkaz chat odkaz

Nacházíme se v období hlubokého středověku, v období 13 .století n.l. Vešel jsi právě do državy zvané Ingwirth Hold rozkládající se na západním pobřeží ostrova Irsko. Království se nachází v nelehkém období po převratu. Starý král byl odstraněn a nastávají nové pořádky. Na trůnu stanula jeho mladá vdova Jasmine O'Ravenheart, po boku s temným rytířem Marcusem. Královna vládne pevnou ale láskyplnou rukou se snahou o stabilitu a udržení pořádku. Proslýchá se, že ale uzavřela temnou smlouvu s Temným rytířem a dokonce, že to byla ona kdo starého krále nechal zabít...(čtěte dále)

***NOVÉ ZPRÁVY PRO LID***

Maškarní bálNa vědomost se dává, 
že dne 5.4. od 16. hodin
se koná maškarní bál na počest naší laskavé královny Jasmíny.

Vstup na tento ples mají pouze vyvolení,
kteří své pozvánky brzy obdrží.
Je povinné býti schován za maskou, natolik zajímavou a pestrou,
aby Vás ani Temný nepoznal.

Pro obveselení pro Vás budou připraveni dudáci, ohniví bojovníci,
cikánky, které Vám ukážou budoucnost
a exotická zvěř dovezena z dalekých krajů.

Stoly se budou probíhat pod nánosy 
dokonalých pochutin a nápojů.
A ticho bude narušovat pouze skupina bardů.2 komentáře: