Archiv odkaz Blog odkaz chat odkaz

Nacházíme se v období hlubokého středověku, v období 13 .století n.l. Vešel jsi právě do državy zvané Ingwirth Hold rozkládající se na západním pobřeží ostrova Irsko. Království se nachází v nelehkém období po převratu. Starý král byl odstraněn a nastávají nové pořádky. Na trůnu stanula jeho mladá vdova Jasmine O'Ravenheart, po boku s temným rytířem Marcusem. Královna vládne pevnou ale láskyplnou rukou se snahou o stabilitu a udržení pořádku. Proslýchá se, že ale uzavřela temnou smlouvu s Temným rytířem a dokonce, že to byla ona kdo starého krále nechal zabít...(čtěte dále)

***NOVÉ ZPRÁVY PRO LID***

Nové pořádky

 
 
   
Vše utichlo, Ingwirth byl poražen a na trůn nastoupily nové vládkyně, s nimi, také nové pořádky, místo gardy a vojáků natoupila složka pojmenovaná Černí jezdci, lidé jim ale říkali stvůry, démoni, byli to elitní vojáci vycvičení k nemilosrdnosti, jen tak Delilah udržela morálku. byla to vláda strachu, ale držela pevně a těsně, a každý kdo nepoklekl to pocítil. Vše se změnilo a zároveň? Zůstalo stejné. Normanská šlechta osídlila hrad, ti co byli nepohodlní dostali nvé úkoly aby nepřekáželi, pár vzpurných bylo popraveno aby lid zkrotl. Chudí byli pořád chudí, bohatí už nemuseli být bohatí. Město zase muselo začít fungovat, jediné co pocítilo byl strach, tlak a obavy. Už nešlo o mírumilovné svobodné královstí. Náboženství byla potlačena, keltské háje zničeny. Nastoupilo křesťanství. Vše ostatní byo trestáno. Povinné nedlní vše, odvádění desátek a zpovědi. Zvýšení daní, výroba pro hrad. Ve městě se zvedl počet upírů a vlkodlaků, tím se zvýšil i teror, protože nešlo zdaleka o tak mírumilovné bytosti, které běžně obývaly dvůr královny Jasmine. Ta? Ani neměla úctyhodný pohřeb. To noví panovníci nedovolili. Místo v hrobce bylo obsypané květinami jen do doby, než za vyjdření náklonnosti bývalé královně, začaly padat tvrdé tresty. Každý dostal své pevné místo, dle toho jak byl nápomocný novému režimu nebo ne:
 • Angelique de Plessis de Belliére - pokračuje ve špionské práci pro Delilah, zůstal jí dům a majetek, musela ale ubytovat vojáky černých jezdců, zdravotní stav: v pořádku
 • Alciellë Raven - dostala za úkol starat se o děti na hradě, apatyka byla zavřena a ona vede školku, díky tomu, že ji nalezli s Rose a Seanem, přibylo čerstvé novorozeně, které nikdo neví čí je, plus další potomstvo hradu, aby matky mohly sloužit a nerozptylovat se , zdravotní stav: v pořádku
 • Claire Quinsey - odmítla pokleknout, přišla o dítě, momentálně je zavřená v šatlavě dokud se neumoudří, zdravotní stav: pohmožděná, těsně po porodu, psychicky mimo sebe
 • Padma - kejklířský tábor byl zrušen jako nekřesťanský a ona i ostatní členové pracují na hradě jako služebnictvo, Padma pracuje v kuchyni, zdravotní stav: v bitvě utrpěla odřeniny a sečnou ránu na pravé ruce
 • Leechan- utekla do lesů, kde ji našla vojenská garda, nyní dělá nucené práce na hradě, ve stájích, zdravotní stav: při zajímání ji zbili, je pohmožděná na těle i ve tváři
 • Shéoré Tabárí- upír utekl do lesů, po cestě narazil na tajné kobky vedoucí do starého domu Van Dornerů který je již léta opuštěný, usídlil se tam a zatím o něm nikdo neví, nicméně s tím pádem musí mít na pozoru aby nebyl viděn, zdravotní stav: než se stihl skrýt uštědřily mu první ranní paprsky popáleninu na polovině obličeje, která se bude hojit několik měsíců (je na hráči, zda si nějakou jizvu ponechá nebo se vyhojí zcela)
 • Naira Van Wassernaer - poklekla, díky jejím schopnostem dostala na starost královské stáje a stará se o koně černých jezdců i dalších vojáků, práce je mnoho, spát musí v malém pokoji vybudovaném přímo ve stájích, zdravotní stav: při bitvě utrpěla tupou ránu do levé ruky, od které jí zůstal nehybný prostředníček
 • Richard - poklekl, čímž si v ruce udržel alespoň nějaké možnosti v podobě zbraně, byl však degradován na obyčejného vojáka hlídajícího hradby, zbroj gardy byla zničena, je odhodlaný vybudovat odboj proti novým vládkyním a sehnat spojence, kteří touží po návratu starých pořádků, zdravotní stav:
 • Balduin s Elizabeth - povedlo se jim prchnout ještě před tím, než jim kdokoli stihl zabránit, uchýlili do okolí Ingwirthu, Balduin vybudoval malou skrytou chatu v lese, odkud plánuje pomoct odboji a oslabovat nynější vládu,
  zdravotní stav: Elizabeth má zvrtnutý kotník u pravé nohy, Balduin je pohmožděný z bitvy, ale nic vážnějšího neutržil
 • Jamie - věškerou svou energii začal směřovat na to, aby vysvobodil svou Claire z vězení, příkazem mu však byla stanovena výpomoc v kovárně, zdravotní stav: v pořádku
 • Archer - nepoklekl, tím pádem mu bylo sebráno vše, co šlo, jeho zbraně, zbroj, nakonec také vlčí podstata, když mu Morighan stvořila  obojek, který brání jeho přeměně, stal se obyčejným sluhou normanské šlechty na hradě, zdravotní stav: běžná zranění z bitvy, ale díky obojku potlačujícímu jeho vlčí podstatu se mu pohmožděniny a sečné rány hojí pomaleji
 • Julian - poslušný velitel oddílů Delilah se ujal potlačování veškerých známek odporu v království, královny v něj mají značnou důvěru, proto mu ponechaly rozsáhlé pravomoce, podléhá přímo jejich příkazům (tedy adminům), zdravotní stav: běžná zranění z bitvy
 • María - Slouží Angelique, která v domě hostí černé jezdce, musí se potýkat s každodenními výpady těchto démonů, mezi kterými jsou nejen lidé, zdravotní stav: pohmožděnina na krku od neurvalého normanského upíra
 • Lucian - Jeho kovárna byla samozřejmě skonfiskována normany, pracuje nyní tam pod pohrůžkou, že bude vystaven slunci, pokud nebude spolupracovat, k ruce dostal silného Jamieho, kovárna byla přesunuta do podhradí, zdravotní stav: Obdržel několik ran do obličeje, nějakou dobu neuvidí na jedno oko
 • Eliza - Chvíli přebývala na panství nedaleko, ale i tam pak dosáhla ruka normanů, místo toho aby byla paní panství, tak nyní slouží normanským šlechticům, kteří dostali její panství za zásluh v bitvě, zdravotní stav: psychicky vše špatně snáší, je velmi bledá a díky post traumatu má tendenci omdlévat
 • Laura - příliš váhala s pokleknutím, takže padla do oka jednomu normanskému šlechtici, který ji zajmul a po požehnání Delilah si ji nechal jako osobní služku, nemohla vycházet z hradu a byla na očích jeho nenechavých prstů, zdravotní stav: dobrý, až na pár škrábnutí, nicméně díky hodnému pánovi získává pravidelně nějaké ty podlitiny, když neuposlechne rozkaz
 • D'Arcy - potom co mu vyrvali sestru z náručí byl i on odveden, poklekl jako ona, byla mu přidělena práce řadového vojáka a hlídá bránu města spolu s Richardem a dalšími, zdravotní stav: v boji utrpěl zranění nohy, nějakou dobu bude kulhat než se vše spraví
 • Bartolomeo - Chtěl utéci ale jeho vlastní síla ho zklamala, Morighan si všimla jeho aury, vzala ho do hradu na zkoumání, nyní dělá jejího osobního sluhu, jeho moc je utlumena magickým obojkem aby nemohl manipulovat lidmi z hradu, zdravotní stav: op bitvě je celkme v pořádku, ale utlumující obojek mu čas od času způsobuje nepříjemné bolesti hlavy
 • Einar - proměnil se v bestii, kterou si Jasmine přála aby vypustil a ovládnul, díky tomu byl schopen utéci mimo podhradí do lesů, avšak díky své síle zůstal v hledáčku a pátrá po něm Morganina eskadra aby jej přivedli zpět. Zdravotní stav: dobrý, ale propast mezi vlkem a člověkem se velmi zůžila, stačí rozrušení a jeho vlk bere nadvládu nad tělem, je teď na ně aby vybojoval tuto bitvu a naučil se vlka ovládnout
 • Velkan - přišel do města v nevhodnou chvíli, získal si srdce bývalých kejklířů ve kterých našel přátele, pracuje v hradních sýpkách a stará se o dodávky potravin na hrad, zdravotní stav: vcelku dobrý, ale díky obojku potlačujícímu jeho vlkodlačí podstatu se mu všechny rány i pohmožděniny hojí pomalu a chvíli bbude ještě nezvykle rozbolavělý
 • Ásbjorn - nejsmutnější konec ze všech, byl jedním z popravených po bitvě, jeho oběť a statečnost nebudou zapomenuty
 • Gwynn - v bitvě přišla o dítě, její osud jí zavedl do prádelny, kde je nucena starat se o hradní prádlo, spí přímo v prádelně, kde má kavalec a krb, zdravotní stav: fyzicky dobrý, psychicky je na tom špatně, neunesla ztrátu dítěte i odloučení od Einara
 • Gall - s úlevou zjistil, že Rose je v pořádku v rukou školky přidělené Alciellë, sám skončil na nucené práci na hradě, stará se o zásby dřeva a o topení, tatéž o všechna ohniště a krby, na krku si také vysloužil slušivý náhrdelník potlačující jeho vlčí podstatu aby se nebouřil, zdravotní stav: slušný, hojí se pomaleji z ran co utrpěl v bitvě, nejvíce ale trpí tím, že je vetšinu týdne odloučený od své dcerky
 • Ragna - o jejím osudu není nic známo, zmizela
 • Korialstrasz - o jeho osudu taktéž nikdo nic neví, proslýchá se, že jeho hlas občas slyší z kobek pod domem Angelique
 • Diana - hodná nesmělá dívka, ve které nikdo nevidí ohrožení, stala se služkou v trůnním sále, stará se o občerstvení a pití a čistotu sálu, zdravotní stav: v pořádku
 • Marcus - o jeho stvu se polemizuje, objevil se ve městě spolu s družinou normanů, většina jej považuje za zrádce, vypadá jako vyměněný a má místo po boku Morighan, za kterou dělá špinavou práci, zdravotní stav: bez újmy
 • Malakai - kdo ho znal , ho nyní považuje za zrádce