Archiv odkaz Blog odkaz chat odkaz

Nacházíme se v období hlubokého středověku, v období 13 .století n.l. Vešel jsi právě do državy zvané Ingwirth Hold rozkládající se na západním pobřeží ostrova Irsko. Království se nachází v nelehkém období po převratu. Starý král byl odstraněn a nastávají nové pořádky. Na trůnu stanula jeho mladá vdova Jasmine O'Ravenheart, po boku s temným rytířem Marcusem. Královna vládne pevnou ale láskyplnou rukou se snahou o stabilitu a udržení pořádku. Proslýchá se, že ale uzavřela temnou smlouvu s Temným rytířem a dokonce, že to byla ona kdo starého krále nechal zabít...(čtěte dále)

***NOVÉ ZPRÁVY PRO LID***

Samhain (Halloween)


Samhain (31.října)Datum: 31. října - 1. listopadu
Další názvy: Halloween, Hallowmas, Samhuin, Hallows eve, Dušičky
   Samhain je známým svátkem smrti. Tak jako se o svátku Beltain slaví život, o Samainu se učíme poznávat mystérium smrti. Na Samhain se otevírají brány mezi světem lidí a světem mrtvých. Proto se s nimi můžeme setkávat, rozmlouvat s nimi a během rituálů v kruhu je samozřejmě můžeme pozvat k oslavě. Samhain a Beltain jsou tradičně považované za nejdůležitější svátky vůbec a dohromady tvoří nerozlučnou dvojici symboliky života smrti. Můžeme si také všimnout, že o těchto svátcích jsou mýtické motivy poměrně skromné. Jejich symbolické poselství tkví v tom, že zatímco na Beltain jsou Bohové na zemi a radují se spolu, na Samhain jsou v podsvětí, v království smrti a radují se rovněž. Pro nás to znamená, že život a smrt jsou stranami téže mince a v obojím lze nalézt radost.

   Jak již bylo řečeno, mezi Bohem a Bohyní se o tomto svátku nic moc neděje, neboť jsou šťastní a spokojení ve světech, kam odcházejí mrtví. Podle některých tradic se spolu milují také o svátku Samhain a právě z tohoto spojení pak vznikne nový život o svátku Yule. Samhainem začíná temné období, které končí až svátkem Imbolc. Pro čarodějnice je to období meditací, introspekce a studia.
   Tradice Samhainu: O noci Samhainu lidé tradičně nechávají venku poravu pro duše mrtvých, společne se svíčkou v okně, nebo vyřezanou dýní se svíčkou, která jim svítí na cestu do krajiny věčného léta. Také se zakopávají jablka do země, aby měly duše dostatek potravy na tuto náročnou cestu. 
   Tradiščními potravinami pro toto období jsou tykve, dýně, řepa, tuřín, jabka, ořechy, perník, mošty a svařená vína. 

   Rituál Samhainu: Oltář je zdoben dýněmi, jabky, tykvemi a granátovými jablíčky spolu s dalším podzimním ovocem. Používají se i květy co jsou ještě neopadané, měsíček či chryzantéma. Lidé se loučí jak se zemřelými nevyvolávají je ale naopak jim dávají svobodu), tak s neduhy a nepěknými povahovými rysy, nemocemi,  které si napíší na papír nebo na ně myslí a symbolicky je vnesou do hořlavého předmětu (větévka, kus papíru, šiška...). Před oltářem se nachází kotlík a obřadní talíř se symbolem kola roku, kruhu s osmi špicemi.
  Sedneem si před oltář s myšlenkou na naše zesnulé, ne se zoufalstvím ale s radostí, že odešli na lepší místa protože duše je nesmrtelná. Nachystejte obřad, zapalte svíčky a kadidlo, vytváří se magický kruh. Pronese se rituál požehnání a vzýváme boha a bohyni. pomocí Athame s bílou střenkou rozkrojíme granátové jablko a oloupeme jeho slupku, několi seminék položíme na talíř (jde to i s jiným ovocme, které krájíme na kousky.) Čelem k oláři s hůlkou v ruce usměrníme energii a pronášíme slova:
"Této noci Samhainu, vidím tvůj odchod, 
Ó Sluneční Bože, skrze západ slunce do Země mládí.
Vidím i odchod všech, kteří odešli dříve
i těch kteří odejdou později.
Ó dobrotivá Bohyně, Věčná Matko, 
ty, jež dáváš život padlým,
nauč mě znát, že v tomto čase největší tmy
je tu největší světlo."

   Ochutnáme semínka či kousek podzimní úrody. Granátové jablko se však hodí pro svou hořkosladkost, hodící se k účelu rituálu. Zamysleme se nad kolem roku, co symbolizuje, co pro nás znamená. Na cyklus ročních období, konec i začátek všech stvoření. 
  V kotlíku zapálíme oheň či svíčku, vezmeme předmět či papírek s věcí, kteoru chceme posalt pryč, dívajíc se do plamenů proneseme:
"Moudří ubývajícího měsíce,
Bohyně oblohy plné hvězd,
Rozdělal jsem tento oheň v Tvém kotlíku,
Abych změnil to, co mě trápí, 
At se energie obrátí:
Z temnoty světlo!
Ze špatného dobré!
Ze smrti zrození!

  Zapálíme papírek a vhodíme jej do kotlíku. Sledujeme jak zaniká, mizí a s tím i naše trápení, bolesti a špatné. Než úplně zmizí ve vesmírném ohni. Poté může následovat prorokování, neboť tento čas je vhodný k nahlédnutí do minulosti či budoucnosti. Můžeme se také pokusit vyvolat naše minulé životy. Nechme ale mrtvé v pokoji a netahejme je zpět vyvoláváním či vzýváním. Naopak je doprovoďme vzpomínkami a positivním myšlením do nekonečna. Po magických činnostech oslavíme prostý svátek a uvolníme kruh.  

Žádné komentáře:

Okomentovat