Archiv odkaz Blog odkaz chat odkaz

Nacházíme se v období hlubokého středověku, v období 13 .století n.l. Vešel jsi právě do državy zvané Ingwirth Hold rozkládající se na západním pobřeží ostrova Irsko. Království se nachází v nelehkém období po převratu. Starý král byl odstraněn a nastávají nové pořádky. Na trůnu stanula jeho mladá vdova Jasmine O'Ravenheart, po boku s temným rytířem Marcusem. Královna vládne pevnou ale láskyplnou rukou se snahou o stabilitu a udržení pořádku. Proslýchá se, že ale uzavřela temnou smlouvu s Temným rytířem a dokonce, že to byla ona kdo starého krále nechal zabít...(čtěte dále)

***NOVÉ ZPRÁVY PRO LID***

Šťastný? Konec bitvy..


Bitva je u konce

 Bitva skončila kapitulací a ústupem Normanského vojska, radost na jedné straně vystřídal strach o život raněných, smutek ze ztráty přátel a milovaných v bitvě. Válka nikdy nekončí naprostým štěstím, úlevou možná, ale štěstím nikoliv. 

ČISTKA

Závěr akce poslouží zároveň jako čistka, každý napíše jeden post za svou postavu (A to včetne nás adminů) kvůli sjednocení děje akce a hlavních fór. Nemusí být ani 4 řádky, ale budou tam tyto údaje, kde se postava nachází (bud na válečném poli, nebo byla v ingwirthu), v jakém stavu je: raněná, zdravá, co dělá (čeká na příchod vojska domů, ošetřuje atd) a s kým je
Máte čas tyto postíky napsat ***do konce ledna***, poté pošleme závěrečný post a sjednotí se čas , dohrajte tedy i hry na hlavních forech poté už nebude možné je dohrát. Postavy, které nebudou zapsané budou brány jako zabité při bitvě :)

P.S. Uznám i pokud napíšete za jedu svou postavu abyste nemuseli přepínat a v tom oddělené odstavci napíšete údaje o všech svých postavách :3


Díky za spolupráci a omluva za menší aktivitu ke konci akce z důvodu mojí práce a Sunny zkouškového. 

S láskou a těšením na další pokračování Alci <3

Žádné komentáře:

Okomentovat