Archiv odkaz Blog odkaz chat odkaz

Nacházíme se v období hlubokého středověku, v období 13 .století n.l. Vešel jsi právě do državy zvané Ingwirth Hold rozkládající se na západním pobřeží ostrova Irsko. Království se nachází v nelehkém období po převratu. Starý král byl odstraněn a nastávají nové pořádky. Na trůnu stanula jeho mladá vdova Jasmine O'Ravenheart, po boku s temným rytířem Marcusem. Královna vládne pevnou ale láskyplnou rukou se snahou o stabilitu a udržení pořádku. Proslýchá se, že ale uzavřela temnou smlouvu s Temným rytířem a dokonce, že to byla ona kdo starého krále nechal zabít...(čtěte dále)

***NOVÉ ZPRÁVY PRO LID***

KORUNOVACE


Korunovace

Dnes je čas veselosti. Od ranních hodin po ulicích můžete vidět kejklíře, klauny a tanečníky všeho druhu. Vyhrává veselá muzika k tanci na hlavním nádvoří a lidé ve slavnostních šatech plní město. Kolem je plno dobrot, trhy s různými předměty a přijíždějí rytíři z celého království aby se poklonili královně při večerní korunovaci. Náměstí je slavnostně vyzdobeno. Dítka rozsypávají plátky růží které na sněhu tvoří ledové okvětní lístky. Všude jsou ohně a zahřívadla. Stejně jako kryté stany, ve kterých lze hodovat i tančit. Ve svých stanech předopovídají vědmy budoucnost.

 Další kratochvílí jsou neodmyslitelné rytířské turnaje, které baví dnes jak šlechtu tak prostý lid. Jsou důkazem síly a chrabrosti mužů. Šlechticů i těch prostých. Pro tento den se nehraje na život a na smrt, ale jde o veselí a zábavu.

Žádné komentáře:

Okomentovat