Archiv odkaz Blog odkaz chat odkaz

Nacházíme se v období hlubokého středověku, v období 13 .století n.l. Vešel jsi právě do državy zvané Ingwirth Hold rozkládající se na západním pobřeží ostrova Irsko. Království se nachází v nelehkém období po převratu. Starý král byl odstraněn a nastávají nové pořádky. Na trůnu stanula jeho mladá vdova Jasmine O'Ravenheart, po boku s temným rytířem Marcusem. Královna vládne pevnou ale láskyplnou rukou se snahou o stabilitu a udržení pořádku. Proslýchá se, že ale uzavřela temnou smlouvu s Temným rytířem a dokonce, že to byla ona kdo starého krále nechal zabít...(čtěte dále)

***NOVÉ ZPRÁVY PRO LID***

Královská korunovace

Na vědomost se dává, že dne 17.1. v 18 hodin proběhne korunovace naší královny Jasmíny.


V ten den budou brány do hradu otevřeny každému občanu Ingwirth Holdu ať už bohatému či chudému. Od brzkého rána budou po celém hradu k vidění všelijaká pobavení, stoly se budou prohýbat jídlem a pitím a pro chudší občany bude připraveno příslušné ošacení, které je hodno královské korunovace. Každý muž, šlechtic či měšťan, starší 17 let bude mít taktéž možnost dvořit se královně Jasmíně a doufat v její náklonnost.
Uvádím v platnost, že tento den bude brán po všechny následující roky jako svátek, kdy žádný občan Ingwirth Holdu nebude muset do roboty, tržiště a veškeré obchody budou uzavřeny a lid se budou pouze bavit a užívat si pohostinnosti naší laskavé královny

Marcus

Žádné komentáře:

Okomentovat