Archiv odkaz Blog odkaz chat odkaz

Nacházíme se v období hlubokého středověku, v období 13 .století n.l. Vešel jsi právě do državy zvané Ingwirth Hold rozkládající se na západním pobřeží ostrova Irsko. Království se nachází v nelehkém období po převratu. Starý král byl odstraněn a nastávají nové pořádky. Na trůnu stanula jeho mladá vdova Jasmine O'Ravenheart, po boku s temným rytířem Marcusem. Královna vládne pevnou ale láskyplnou rukou se snahou o stabilitu a udržení pořádku. Proslýchá se, že ale uzavřela temnou smlouvu s Temným rytířem a dokonce, že to byla ona kdo starého krále nechal zabít...(čtěte dále)

***NOVÉ ZPRÁVY PRO LID***

Sčet Lidu

  


   Děkujeme všem občanům našeho milovaného Ingwirth Holdu, že se zapsati nechali a tak svou sounáležitost s královstvím stvrdili. Někteří již nezvěstní či mrtvi jsou. Ale to je život a smrt...věčný koloběh přírody...přejme tedy těm co zemřeli klidný posmrtný život s bohy a těm co odešli, šťatsné bytí či návrat...

   Kdo se nezapsal ke 30.4. profily jeho byly staženy, pokud chce tyto navrátit, zprávu s odůvodněním nechť královskému majestátu zašle (Ingwirth-Hold@seznam.cz) .

Žádné komentáře:

Okomentovat