Archiv odkaz Blog odkaz chat odkaz

Nacházíme se v období hlubokého středověku, v období 13 .století n.l. Vešel jsi právě do državy zvané Ingwirth Hold rozkládající se na západním pobřeží ostrova Irsko. Království se nachází v nelehkém období po převratu. Starý král byl odstraněn a nastávají nové pořádky. Na trůnu stanula jeho mladá vdova Jasmine O'Ravenheart, po boku s temným rytířem Marcusem. Královna vládne pevnou ale láskyplnou rukou se snahou o stabilitu a udržení pořádku. Proslýchá se, že ale uzavřela temnou smlouvu s Temným rytířem a dokonce, že to byla ona kdo starého krále nechal zabít...(čtěte dále)

***NOVÉ ZPRÁVY PRO LID***

Yule


Yule (2.únor)

Datum:  21. - 22. prosince
Další názvy: Zimní slunovrat, Midwinter, Alban Arthuan, Kračun

   Yule je časem největší temnoty, kdy je den nejkratší a zdá se, že noc trvá celou věčnost. O půlnoci letního slunovratu se pak rodí mladý Bůh slunce, který je příslibem návratu léta a světla na zemskou pláň. Dítě je zlatým darem Velké Bohyně tomuto světu, který by bez Slunce nemohl existovat a všechen život by zanikl. Tento její dar si dodnes připomínáme starým zvykem vzájemného obdarovávání. Svět je nyní zachráněn před temnotou. A i když následující dva týdny budou ještě plné nejtemnější tmy, naše dítě příslibů a nových začátků je na světě a pohanské děti nemusí mít strach o nadcházející jaro, protože mladý Bůh jednoho dne zesílí, dospěje a zalije zemi svým zlatým svitem.

   Čas zimního slunovratu je zároveň časem radovánek, které mají zahnat strach z temnoty, ve které se všichni ocitáme. Tma zahání všechny duše ke světlu a teplu rodinného krbu. A my hledáme své blízké, ať už z rodiny, z covenu nebo z řad našich nejbližších přátel, abychom se navzájem těšili ze své přítomnosti a jeden druhému pomohli překonat období nejdelších stínů. Proto se společně radujeme, oslavujeme narození Boha, dáváme si dárky a jeden druhého činíme šťastným. Tančíme, pijeme víno a medovinu, blázníme a smějeme se, neboť tma je všude kolem nás a stíny, ty se přece vždycky bály smíchu.

   Tradice Yule: Hlavní tradicí je tvorba stromu Yule. Zdbí se přírodninami, skořicovými tyčinkami, sušenými jablky a ořechy, slaměnými ozdobami, co vyrábějíé ženy a děti nejčastěji. Přidávají se také pytlíčky s voňavým kořením a bylinkami. Kousky křišťálů, a lesklých kamínků se obmotávají drátky a září na stromku jako hvězdy na nebi. Dalším zvykem je zapalování polena. Jedná se o obrazné zpodobnění znovuzrozrní boha, který se vrací se sluncem. Užívá se dubové či borové poleno, na které se nakreslí nebo vyřeže slunce, nebo stvoří jakýmkoliv jiným způsobem, ženy jej vyšívají nebo motají z přírodnin a pak je na něj umístí. Také se užívá někdy zpodobnění rohatého boha.
  K potravinám Yule neodmyslitelně patří ořechy, ovoce jako jablka hrušky, švestky, koláčky, mošt. Nápoje jsou tradiční punč, kořeněné horké pivo a ibiškový nebo zázvorový čaj.

   Rituál Yule: Oltář se zdobí stálezelnými rostlinami (borovice, rozmarýn, vavřín, jalovec, cer), někdy je z nich vyznačen celý obřadní kruh při rituálu Yule.  Kotlík na oltáři je naplněn hořlavou tekutinou (alkoholem) či je v něm rudá svíce. Při rituálu nesmí uhasnout.
Kněžka zapálí svíčky a kadidlo, vytvoří se magický kruh.
Zpěv požehnání následuje vzývání bohyně a boha.  Při pohledu na kotlík  se pronáší podobná slova:

Nesoužím se, i když celý svět tu spí.
Nesoužím se, i když chladný vítr věje.
Nesoužím se, i když padá těžký sníh.
Nesoužím se, to už pryč od nás spěje. 

   Zapálíme kotlík či rudou svíci za pomoci dlouhého dřívka a kuželovité svíčky, při tom pronáší:

Zapaluji tento oheň k Tvé slávě, Matko Bohyně.
Ty jsi stvořila život ze smrti, teplo z chladu.
Slunce žije znovu, doba světla..
Měsíc přibývá, Vítej stále se vracející bože Slunce!
Pozdrav Matku všeho..Matku Přírodu. 

  Kněžka pomalu obejde kotlík a oltář po směru hodinových ručiček a pozoruje plameny, chvíli se opakuje skupinový zpěv: 
Kolo se točí, síla hoří...

    Meditujte při slunci, při skrytých energiích, které v zimě nevyužité spí, nejen při zemi ale v sobě sama. Nepřemýšlejte o zrození jako o počátku nýbrž o pokračování. Přivítejte návrat Boha.  Po nějaké době se kněžka navrátí k oltáři s kotlíkem a pronese: 

Veliký bože slunce, vítám tvůj návrat. 
Sviť jasně na Bohyni, 
Sviť jasně na Zemi, 
Rozhoď semena a oplodni zemi. 
Všechno požehnání tobě, 
Ty znovuzrozený ze slunce. 

Může následovat magická praxe, Oslavujeme prostý svátek, Kruh se uvolní poté...

Žádné komentáře:

Okomentovat