Archiv odkaz Blog odkaz chat odkaz

Nacházíme se v období hlubokého středověku, v období 13 .století n.l. Vešel jsi právě do državy zvané Ingwirth Hold rozkládající se na západním pobřeží ostrova Irsko. Království se nachází v nelehkém období po převratu. Starý král byl odstraněn a nastávají nové pořádky. Na trůnu stanula jeho mladá vdova Jasmine O'Ravenheart, po boku s temným rytířem Marcusem. Královna vládne pevnou ale láskyplnou rukou se snahou o stabilitu a udržení pořádku. Proslýchá se, že ale uzavřela temnou smlouvu s Temným rytířem a dokonce, že to byla ona kdo starého krále nechal zabít...(čtěte dále)

***NOVÉ ZPRÁVY PRO LID***

Turnaj


Milá šlechto, poddaní i lide nejprostší, velice příjemně potěšili jste královnu vaši díky zájmu velikému o Královský turnaj, nejen že v jejím nelehkém zdravotním i myšlenkovém stavu pomoci k rekonvalescenci ona událost může, ale především cítí podporu od těch, které miluje nejvíce, jejího lidu.

Slavnost konati se tři herní dny bude. V reálném čase to bude jak bude třeba. S vypravěčem bude jeden den turnajový a zbytek pak bude na vaší volné hře. 
Navrhuji díky příznivé situaci se státními svátky aktuálního letopočtu hru moderovanou vypravěčem na 5.7. nebo 6.7 popřípadě oba dny moderované dle rychlosti a zájmu vás hráčů. S tím že dva dny předem by byla akce otevřená aby se postavy vaše volně připraviti a seznámiti mohly a po ukončení moderované části se akce nechá otevřená jak dlouho bude třeba na dohrání vašich her (zásahy osudu budou náhodné nebo na vyžádání kvůli řešení situací). nezapomeňte ale, že  v herním čase se slavnosti s turnajem konají pouze 3 dny!
Večeře s královnou jako hlavní výhra pak bude zahráno v rámci akce jako klasická hra s daným hráčem.

Aby souboje byly čestné a nestranné, budu jako administrace házet kostkou aby zranění a výherci nebyli ovlivnění subjektivně. (Samozřejmě s přihlédnutím na schopnosti a sílu postavy a také na mazanost napsaných postů, nemůže tedy vyhrát tříleté dítě co mu padne 6 proti staletému upíru, ale například  slabší jedinec chytrostí, uhybnými manévry a lstí ano.). 

Pro výherce ostatních disciplín hodnotné ceny připraveny budou, pro první místa kus vlastní orné půdy (nehledě na stav). Pro nižší místa pak ceny útěchy, které budiž překvapením. 

Pokud s daným termínem souhlasíte, napište pod článek ANO, pokud ne, napište kdy jindy byste mohli nebo kdy jindy byste preferovali moderovaný den, neboť jen na ten je třeba se dohodnouti , zbytek je na vás jak odehrajete. 

S láskou vaše královna Jasmine.

10 komentářů: