Archiv odkaz Blog odkaz chat odkaz

Nacházíme se v období hlubokého středověku, v období 13 .století n.l. Vešel jsi právě do državy zvané Ingwirth Hold rozkládající se na západním pobřeží ostrova Irsko. Království se nachází v nelehkém období po převratu. Starý král byl odstraněn a nastávají nové pořádky. Na trůnu stanula jeho mladá vdova Jasmine O'Ravenheart, po boku s temným rytířem Marcusem. Královna vládne pevnou ale láskyplnou rukou se snahou o stabilitu a udržení pořádku. Proslýchá se, že ale uzavřela temnou smlouvu s Temným rytířem a dokonce, že to byla ona kdo starého krále nechal zabít...(čtěte dále)

***NOVÉ ZPRÁVY PRO LID***

Ostara -oslavy příchodu jara + čistka

Ostara + čistka

 
http://ingwirthhold.freeforums.net/thread/7/ostara-istka

Milované děti Ingwirthu, bohyně opět zrodila boha a nastává čas pučení, kvetení, plodnosti a pomíjí krutá zima, která tento rok byla nesnadná, avšak většina polí i obyvatel jí prošlo bez úhony. Je čas za toto milosrdenství poděkovat bohům, donést jim obětiny a veselit se ve světle jejich přízně. Proto na oslavové louce proběhne každoroční vítání jara s veselicí, zpěvem, tancem a jídlem a pitím. Obyvatelé se scházejí pod posvátným dubem aby přinesli co jim zbylo ze zimy a oslavili tak, jak štědrý byl loňský rok a přivítali nový, který se chystá na sadbu.Královna pronese modlitby a všichni společně prožijí magickou chvíli spojení s bohy.

(Akce je spojena s čistkou, je pro ni vytvořeno zvláštní forum jako na každé akce, akce bude trvat týden a to od dnešního večera 18:00 do příštího čtvrtka do půlnoci. Funguje to tak, že každý kdo chce zůstat, musí napsat alespoň jeden post i kdyby na 4 řádečky abychom o něm věděli, kdo se nezapíše jeho postavy z blogu zmizí.)

Těšíme se na vás
Královský majestátní admin team :3

 


Žádné komentáře:

Okomentovat