Archiv odkaz Blog odkaz chat odkaz

Nacházíme se v období hlubokého středověku, v období 13 .století n.l. Vešel jsi právě do državy zvané Ingwirth Hold rozkládající se na západním pobřeží ostrova Irsko. Království se nachází v nelehkém období po převratu. Starý král byl odstraněn a nastávají nové pořádky. Na trůnu stanula jeho mladá vdova Jasmine O'Ravenheart, po boku s temným rytířem Marcusem. Královna vládne pevnou ale láskyplnou rukou se snahou o stabilitu a udržení pořádku. Proslýchá se, že ale uzavřela temnou smlouvu s Temným rytířem a dokonce, že to byla ona kdo starého krále nechal zabít...(čtěte dále)

***NOVÉ ZPRÁVY PRO LID***

Claire Quinsey

Nick: Alci

  
http://ingwirth-hold.blogspot.com/2016/01/claire-quinsey.html


1. Jméno a příjmení

Claire Quinsey

2. Rasa

Člověk

3. Věk

27 let

4. Pohlaví

žena

5. Kasta a povolání

Šlechtična ze starobylého anglického rodu Quinsey, sestra Godwina Quinseyho, zdravotní sestra

6. Vzhled, povaha a záliby

  Claire je typická angličanka, s hlavou vzhůru, jemnou aristokratickou šíjí a přesto nošená tak , že nikoho nenechá na pochybách o tom, že ona má v oblibě mít poslední slovo, což se v této době nenosí u žen, které by měly být poslušné a nejlépe nastavit tvář druhou když přes tu první dostanou. To u Claire nehledejte, její šedomodré oči, veliké jak srnčí ale těžko tak bezmocné, hledí na svět tak, že vědí...znají mnohé, Claire totiž zažila válku v nejsurovější podobě a to ji zocelilo, poznala cenu života a smrti. Je vzdělaná, jako většina šlechtičen. V Anglii o to více, neboť edukační systém je velmi pokročilý. Vystudovala základní znalosti, kterými je latina, zdravověda, moc bylin a léků doposud známých a alchymistická umění. Jistěže kvůli své touze znát a ne se vdát sklízí spíše posměch. Ona je ale přesvědčená o své pravdě a urážky, ač ji velmi srážely zprvu, ji spíše dodávaly odhodlání pokračovat ve studiích a v cestě kterou zvolila. Jak již padlo, Claire je tvrdohlavá a velmi neústupná pokud je přesvědčená o své pravdě. To muže v její přítomnosti často vytáčí, ač vzhledem je krásná, je vysoká, štíhlá s malými oblými ňadry, plnými ústy a bradou a čelem většinou v zamyšeleném gestu. Přestože je Claire velmi svéhlavá, je také inteligentní, ví jak mluvit a nebývá prostě řečeno "hubatá" přemýšlí rychle a díky tomu většinou nachází diplomatické odpovědi. Ne, že by byla manipulátorka, ale umí využít své znalosti i bystrost k tomu aby hovor zavedla směrem , kterým chce, nicméně to bývá pro dobtou věc, na vlastní majetkový prospěch nikdy nehledí. Je velmi vnímavá a empatická, jejím posláním je medicína, které se věnuje k nelibosti své rodiny, která ji chtěla dobře provdat. Jenže Claire je jiná a vždy bude, je na to hrdá, ne z principu rebelem ale chce žít jak chce, neubližovat ostatním ale nepotlačovat sama sebe.

7. Životopis 


    Jak již padlo, Claire se narodila v Oxfordshire do známého a starobylého anglického rodu Quinsey. Je prvorozená, nicméně není dědičkou rodového jmění, dědicem je její bratr Godwin, geniální dítě a myslitel, v jehož stínu vždy žila. Není taková, že by za každou cenu chtěla být středem pozornosti, přesto velmi v dětství pociťovala jak vše co udělala, ač je velmi chytrá, nikdy nedostačovalo na geniální dítě. Navíc je dívkou a těm se nikdy nepřikládá taková důležitost, což s její bystrostí, pokrokovými názory a inteligencí vždy bylo těžké. Naučila se s tím žít a svého bratra obdivovala. Nikdy si ale díky jeho výstřednosti a tendenci k zamyšlení více, než navazování mezilidských vztahů, nenašli k sobě cestu nijak blíže. Dětství a mládí prožila tedy spíše jako zpupné děvče, které se snažilo prosadit ale neúspěšně, měla své názory, kterým se její rodina spíše usmívala a říkala, to tě přejde až se dobře vdáš. Tuto větu začala nenávidět, ona byla osobnost a ne nějaký kus zboží, který má být brzy prodán a dobře zpeněžen díky novému lénu nebo kontaktům. Odmítla plnit tuto úlohu a díky přátelství se starým profesorem z Oxfordu, který byl jejím zpovědníkem, přítelem a učitelem, se dostala ke studiu na univerzitě. Jak již bylo řečeno, humanitní témata ji příliš nezajímala, v tom se od bratra lišila, fascinovala ji biologie, alchymie, moc rostlin a zdravověda, které se učila od útlého věku díky profesoru, který byl lékařem. Předal jí mnoho zkušeností a ona později mohla začít pracovat jako jeho pomocnice a zdravotní sestra. Quinseyovi se od podobného chování distancovali a snažili se ony věci tutlat jak to jde, jenže když přešel věk na vdávání a Claire ani v pětadvaceti neměla zájem o muže ani plnění povinností ke své rodině, vztahy se přiostřily, trávila většinu času u profesora, o kterého se starala když onemocněl, čím? Stářím...však mu již bylo úctyhodných šedesát let. V té době ošetřovala mladého vojáka Franka, poprvé ji uhodila do nosu láska. Bylo to velmi přirozené, rozuměli si, byl dokonce ze šlechtického rodu, nepříliš bohatého ale byl to Sir. Scházeli se častěji a jejich vztah kvetl dokud nepřišlo odvolání... Frank musel zpět do války a Claire neměla stání, vzepřela se rodině zase jednou aby se hnala vstříc veliké tragédii. Odjela s Frankovou jednotkou do Francie, kde dělala polní sestru, tam prožila nejtěžší zkoušky, smrt, zmrzačená těla a hrůzné výjevy války, o kterých doposud neměla ani tušení. Surová krutost ji velmi poznamenala a nabyla tam mnoha zkušeností. Před odjezdem z Francie zažila nejšťastnější období Frank se k ní vždy vracel a jednoho dne ji požádal o ruku, rozhodli se vzít ještě tam. Sice pomocí kněze, ale v té době již Claire o svou víru přišla, nedovedla pochopit, jak by bůh mohl dopustit něco takového jako je hrůza války. Její racio převážilo. V den svatby však čekala marně, Frank se připletl do nepokojného přepadení místní jednotky a byl probodnut v souboji s nepřítelem. Claire to přišli říci přímo do kostela, odkud ihned běžela pomoct své lásce, avšak bylo již pozdě, alespoň se s ním stihla rozloučit a potlačit bolest než jí Frank díky velké ztrátě krve naposledy vydechl v náručí. Nikdy nezažila nic tak hrozného, její bělostné šaty, místo aby slavily jejich lásku, prosáklé krví lepily na její tělo, když k sobě tiskla mrtvého Franka v zoufalství, tehdy proklela boha a víra ji opustila nadobro. Vrátila se s jednotkou a pohřbila Franka v Anglii. Po návratu do rodiny neměla stání, doma ji vše dusilo, svíralo a atmosféra v rodině plná nevyřčených výčitek ji nakonec s "jemným" postrčením vyhnala z domova. Její bratr byl pozván do irského království Ingwirth Hold aby pomohl s edukačním systémem. Rodiče uznali, že odklidit nepohodlnou dceru do Irska je skvělé řešení a tak Claire, které bylo vše lhostejné, odjela za bratrem Godwinem do azylu v království Ingwirth, kde by se měla starat o výuku zdravovědy a lékařství.

8. Schopnosti

  Claire nemá magické schopnosti, ač někteří pověrčiví lidé jí je přiřkávají, je znalá v moci rostlin, a to jak léků tak jedů, léčivých přípravků a alchymie. Profesor jí vždy říkával talent od přírody. Umí léčit jako málokterý lékař díky rychlému rozhodování a úsudku, neméně také díky zkušenostem. Další shopnosti patří do schopností ženy, výřečnost, bystrost a schopnost se o sebe postarat v každé situaci. Někdo jí říkával anděl smrti ještě ve službě armádě, protože měla schpnost vždy říci to správně když někdo umíral a daný člověk byl pak provázený do náruče smrti s úsměvem a smířený.

9. Ostatní

Faceclaim: Caitriona Balfe


10. E-mail: AlcielleBaggins@seznam.cz

2 komentáře:

  1. Nenávidím stránky, které přehrávají hudba jež se nedá vypnout!

    OdpovědětVymazat
  2. Tak ještěže to není náš případ :3 U nás se dá snadno vypnout a to hned dvěm azpůsoby, buď tlačítkem pause nahoře vlevo na přehrávači nebo pokud máte prohlížeč, tak lze ztišit okno celé :3
    Pěkný den
    Jasmine admin Ingwirth Holdu

    OdpovědětVymazat