Archiv odkaz Blog odkaz chat odkaz

Nacházíme se v období hlubokého středověku, v období 13 .století n.l. Vešel jsi právě do državy zvané Ingwirth Hold rozkládající se na západním pobřeží ostrova Irsko. Království se nachází v nelehkém období po převratu. Starý král byl odstraněn a nastávají nové pořádky. Na trůnu stanula jeho mladá vdova Jasmine O'Ravenheart, po boku s temným rytířem Marcusem. Královna vládne pevnou ale láskyplnou rukou se snahou o stabilitu a udržení pořádku. Proslýchá se, že ale uzavřela temnou smlouvu s Temným rytířem a dokonce, že to byla ona kdo starého krále nechal zabít...(čtěte dále)

***NOVÉ ZPRÁVY PRO LID***

Kasty

V Ingwirht Holdu se občané dělí do několika kast


Královna

Jediná žijící svrchovaná vládkyně království Ingwirth Hold 

Temný rytíř

Jediný muž stojící po boku královny aby jí ochraňoval a pomáhal v těžkých otázkách panování

 http://nd06.jxs.cz/588/240/98ae37bb10_93367798_o2.png

 Za tyto kasty je možné hrát


Šlechta

 Muži a ženy urozených rodů různého významu. Každá šlechtická rodina musí mít svého komorníka a minimálně dvě služebné, jinak by se mohli považovat pouze za měšťany. Aby mohly dívky přijímat pozvánky do společnosti, musí se nejdříve oficiálně poklonit královně a tím být uvedena. Královna má kolem sebe několik pážat či dvorních dam, které mezi sebe přijímá ze šlechtických rodin aby jí dělali společnost.

Měšťané 

Pouze velmi bohatí občané (obchodníci, majitelé nevěstinců,..) se mohou stýkat se šlechtou či se přivdat/přiženit mezi ně a tím si získat lepší postavení, šlechta do svého rodu vezme obchodníka vždy jen z důvodu bohatství, nic jako láska zde neexistuje. A pokud ano je to jen vedlejší produkt a velké štěstí.

Bohatí občané mají často možnost své potomky "pronajmout" šlechtě či samotnému hradu jako služebnictvo. Ženám ve věku 20 let je poté šlechticem vybrán odpovídající manžel a vyplaceno věno, muži mohou pracovat do věku 35 let či déle podle spokojenosti šlechtice. Někteří z bohatých pracují pro šlechtu i jako kováři, zbrojíři,.. A nebo také krčmáři, majitelé koňských stájí aj.

Chudí občané jsou většinou odkázáni sami na sebe či na obchodníky. Často tu jsou viděni farmáři, košíkáři, hrníči, atp., kteří prodávají své zboží na trzích, ale také nevěstky. 


Lapkové a vrazi

Vrahové a jiní podivíni, kteří jsou ve většině případů hledaní královskou gardou a odsouzeni k vězení či rovnou setnutí hlavy.

Lůza

Ti nejnižší z nejnižších. Často zde končí ti nejchudší obyvatelé města, postižení vojáci, nemocní aj. Nemají domov ani pozemky.

Žádné komentáře:

Okomentovat