Archiv odkaz Blog odkaz chat odkaz

Nacházíme se v období hlubokého středověku, v období 13 .století n.l. Vešel jsi právě do državy zvané Ingwirth Hold rozkládající se na západním pobřeží ostrova Irsko. Království se nachází v nelehkém období po převratu. Starý král byl odstraněn a nastávají nové pořádky. Na trůnu stanula jeho mladá vdova Jasmine O'Ravenheart, po boku s temným rytířem Marcusem. Královna vládne pevnou ale láskyplnou rukou se snahou o stabilitu a udržení pořádku. Proslýchá se, že ale uzavřela temnou smlouvu s Temným rytířem a dokonce, že to byla ona kdo starého krále nechal zabít...(čtěte dále)

***NOVÉ ZPRÁVY PRO LID***

Rasy

UPÍŘI
   Bytosti stvořené kousnutím jiného upíra, člověk se přemění jen pokud je na pokraji smrti a před proměnou zemře, nebo pokud ho zabijí s upířím jedem v těle, jed je přenášený kousnutím neboť se nachází v upířích zubech. Proměnit mohou jen člověka, pokud se tak stane s čarodějkou, ztratí svou moc. Novorozený upír má ke svému stvořiteli a naopak, velmi blízký vztah. Je jeho potomkem a je povinen ho poslechnout na slovo, je to stvořitelovo pouto. Může být zlomeno silnou magií, nebo tím, že stvořitel svého potomka propustí. Jsou nesmrtelní, neskolí je nemoci ani obyčejné zbraně, přesto mají slabiny, kterými jsou - denní světlo, probodnutí srdce dřevěným kůlem či prostřelení stříbrnou šipkou, useknutí hlavy a vlkodlačí jed. Nemají rádi stříbro, kříže a posvěcené předměty, ale nezabijí je. Jejich tělo je mrtvé, tudíž potomstvo nejsou schopni tvoří pokrevně. Jsou nesmrtelní, takže věk není nijak omezen..avšak věčný život je plný úskalí , stáří nad pět set let jsou schopni snést jen opravdu psychicky silní jedinci a ani tak nezůstanou neovlivnění vším co viděli a museli prožít. Jejich schopnosti jsou nadpřirozené, velmi rychle se regenerují ze zranění, jsou rychlejší než dokáže lidské oko postřehnout, velmi silní a ovládají psychickou manipulaci při pohledu do očí lidí, ne však jiných bytostí. Mohou zmanipulovat lidskou bytost tak, že je jakýmsi mazlíčkem poslušným svého pána, lidský služebník. Je to pomocný mechanismus aby byli schopni se krmit, jejich potravou je především lidská krev, mohou se krmit i na jiných bytostech, ovšem jejich krev jim tolik nechutná až na krev jejich upířího partnera. Její sdílení je potom důkaz pravé upíří lásky a spojení.

VLKODLACI
   Jako upíři, zrozeni kousnutím jiného vlkodlaka také pomocí jedu, avšak nejsou nemrtví, jejich tělo žije a podléhá stárnutí ačkoliv mnohem, mnohem pomalejšímu než je tomu u lidí. Přeměnit člověka mohou jen o úplňku kdy je jejich jed nejsilnější, člověk se ve vlkodlaka přemění o úplňku nadcházejícím a proměna je velmi zdlouhavá a bolestivá. Nejsou nesmrtelní, ale dožívají se výrazně vyššího věku než lidé, byly zaznamenány i případy 600 let starého vlka, to není běžné, obvykle se dožívají 350 - 400 let. Zabít je není snadné, ovšem jsou schopni podlehnout velkým mnohačetným poraněním a vykrvácet, drobnější poranění regenerují podobně jako upíři. Nemoci se jich nedotýkají. Zhoubou pro ně je - velké množství stříbra v krvi, probodnutí srdce a useknutí hlavy. Mohou se rozmnožovat pokrevně, jejich děti jsou však vždy lidé. Mají specifické vlastnosti spojené i se schopností se měnit ve vlka - rychlá regenerace, rychlost a výrazná hbitost, umění zakrýt stopy a plížit se neslyšně, síla a telepatie mezi svou rasou. Dokáží si zanechávat pachové stopy čitelné jen vlkodlaky ve vlčí podobě. Musí se přeměnit za úplňku a proměna není nikterak příjemná, v době mezitím jsou schopni přeměnit se dobrovolně, ale nejsou schopni přeměnit jiného člověka, jejich jed je ve velké míře smrtelný pro upíry, pokud nenajdou protijed, které jsou schopné vytvořit pouze zkušenější čarodějnice. Tím se jim objeví i kýžené vlastnosti, bez této přeměny jsou obyčejnými lidmi, kterým zůstává schopnost telepatie mezi sebou, lepší atletické vlastnosti a větší síla než u obyčejných lidí.

LIDÉ

   Smrtelníci bez magických schopností, dožívají se cca 60 let (šlechta),do 50 let pracující lidé. Jejich život je pomíjivý a tak vše prožívají intenzivněji, zbrkleji a více se u nich projevují vlastnosti jako je lakota, závist i láska. Ovšem bývají povrchnější než například u upíru, kteří když nenávidí mají spoustu času nenávist v sobě živit. Lidé mají i velký dar odpouštět. Jsou oproti ostatním velmi zranitelní a smrtelní. Zabijí je nemoci, smrtelné poranění a vše co není hradní doktor, bylinkářka schopna uzdravit. Mohou být přeměněni na upíra či vlkodlaka. Nikdy však nezískají čarodějné schopnosti, s těmi se musí narodit. Jsou citliví na magii a to jak čarodějnou, tak magii upírů, která jimi může manipulovat a dokonce z nich utvořit upířího služebníka.

ČARODĚJ/KA


   Jedinci lidské rasy, kteří měli to štěstí nebo prokletí narodit se s magickými schopnostmi. Dožívají se podle své moci - pokud je čaroděj/nice silná dokáže žít i dvě staletí, slabé žijí o něco déle než obyčejní lidé. Zabije je useknutí hlavy, probodnutí srdce a to, co sami neumí vyléčit svou mocí nebo v čem jim nepomůže jiný čaroděj. Schopnosti se liší od druhu magie , která je jednotlivcům dána, ovšem společné mají umění výroby mastí, amuletů, lektvarů a dle typu magie různých kouzel. Tato rasa je nejvíce spjatá s přírodou, jejich síla totiž pochází z ní. Pokud nejde o černomagické čaroděje a čarodějky, kteří o své spojení s přírodou přišli a tak si moc musí "krást" tedy čerpat ze životní síly jiných čarodějů nebo lidí.

Žádné komentáře:

Okomentovat