Archiv odkaz Blog odkaz chat odkaz

Nacházíme se v období hlubokého středověku, v období 13 .století n.l. Vešel jsi právě do državy zvané Ingwirth Hold rozkládající se na západním pobřeží ostrova Irsko. Království se nachází v nelehkém období po převratu. Starý král byl odstraněn a nastávají nové pořádky. Na trůnu stanula jeho mladá vdova Jasmine O'Ravenheart, po boku s temným rytířem Marcusem. Královna vládne pevnou ale láskyplnou rukou se snahou o stabilitu a udržení pořádku. Proslýchá se, že ale uzavřela temnou smlouvu s Temným rytířem a dokonce, že to byla ona kdo starého krále nechal zabít...(čtěte dále)

***NOVÉ ZPRÁVY PRO LID***

Povolání

Hrad

 Královna - Jasmine O'Ravenheart
Rádce královny - Einar Aaltonen
Velitel královské gardy - Richard Kearney
Zbrojíř královské gardy
Temný - Marcus
Dvorní dámy královny - Elizabeth Charlotte I. Plantagenet,
Silis Dunkeld
Šlechta - Kahlan Bridget Van Dorner,
Ramiro de Menezes 
Angelique du Plesiss de Belliere 
Marie de la Vega
Páže královny
(2 členové šlechtického rodu, mladí muži)
Vojáci královské gardy
(4x pouze muži)
Strážní
Služebná pro šlechtu
(pouze žena, vždy 1x pro jednoho šlechtice - jméno pro koho pracuje)
Komorník
(pouze muž, vždy 1x do šlechtického domu - jméno rodu)
Astrolog(1x) 
Alchymista (1x)
Lazebník (pracuje pouze pro šlechtu)
(1x pouze pro člověka či čaroděj/nice, možnost práce s krví)
Služebnictvo
(kuchařka, pradlena, uklízečky,..můžete si vymyslet i své a hrát za ně po schválení adminy)
Sokolnice - Layla Monaghan
Královský podkoní - Malakai
Lékař
Správce Královského zvěřince - BalduinPhillip z Artois 


Podhradí

Kat
(1x pouze pro člověka, možnost práce s krví)
Štolba, podkoní (2x)
Hostinský(1x)
Šenkýřka (2x)
Zbrojíř
(1x pouze pro člověka, možná práce se stříbrem)
Bylinkář(ka) (2x) - Dearbhail Byrne
Kovář - Corman Sterling
Ranhojič- Claire Quinsey, 
Šperkař
Obchodník - s orientálním zbožím - Shéoré Tabárí

Alchymista 
Majitel nevěstince

Nevěstky
Řadoví vojáci - James Alexander Malcolm Murray
William Archer de Cross 
 Guillaume Marhand, 
Tobias Turner
Truhlář, tesař a doškář
Kejklíři - Padma "Beatricé"
Švadlena
(divadelníci, umělci, mimové, tanečnice a hadí ženy pro pobavení lidu )

Zpěvačka - Emmeline Dove
Šenkýřka v hostinci U Draka - Hedvika (systém)
Dvorní učitel
Umělec
Apatykářka - Alciellë Raven
ChudinaRollo
Vědec - Harvey Arran Ziras 


Mimo a vně města

Lovec
Lůza: lovec lidí - Fenrir

Lapkové
Vrazi: Vince Laszmann

Hraničář - William Shakespeare


  • Vybírejte pečlivě, každé povolání s sebou nese určité postavení ve společnosti a s ním i povinnosti, které nesmíte zanedbávat, středověk je tvrdý a každý může být nahrazen...

Žádné komentáře:

Okomentovat