Archiv odkaz Blog odkaz chat odkaz

Nacházíme se v období hlubokého středověku, v období 13 .století n.l. Vešel jsi právě do državy zvané Ingwirth Hold rozkládající se na západním pobřeží ostrova Irsko. Království se nachází v nelehkém období po převratu. Starý král byl odstraněn a nastávají nové pořádky. Na trůnu stanula jeho mladá vdova Jasmine O'Ravenheart, po boku s temným rytířem Marcusem. Královna vládne pevnou ale láskyplnou rukou se snahou o stabilitu a udržení pořádku. Proslýchá se, že ale uzavřela temnou smlouvu s Temným rytířem a dokonce, že to byla ona kdo starého krále nechal zabít...(čtěte dále)

***NOVÉ ZPRÁVY PRO LID***

Válečný stav

Válka    To, čeho se lidé nejvíce obávali, stejně jako naše královna se stalo skutečností, místo oslav konce léta a úspěšných žní na Ingwirth padl strach, pach smrti se táhnul od hranic, které byly již dobity a krkavci létají nad těly mrtvých. Normanské osady ve vypleněných vesnicích sousedního království jsou slyšet rykotem a oslavami. Všichni bojeschopní, ženy, dívky, muži i starci vyrazili na pochod k hranicím, bránit svou čest, svobodu, bránit suverenitu, kterou Ingwirth budoval za vlády královny Jasmine O'Ravenheart. pochod není veselý, pochmurná nálada se rozprostírá táborem, který vždy rozbijí aby se armáda nevyčerpala ještě před bojem. Kejklíři a hudebníci se snaží rozveselit ponuré dny, přesto spíše znějí písně bardů, které mluví o zkázách sousedních království, o nemilosrdnosti nepřátel a jejich touze podrobit celé ostrovy. královna vždy vyjde s úsměvem a povzbudivými slovy, sama se vyzbrojila, lid vidí, že má v úmyslu jít v první linii. Jak vše dopadne je ve hvězdách...

Žádné komentáře:

Okomentovat